Rundspørge: Naturen er højt prioriteret i landbruget

Hele 95 procent af de adspurgte landbrugere prioriterer enten naturen højt eller meget højt i en ny undersøgelse, der er lavet af Landbrugsstyrelsen.

For langt de fleste landbrugere er miljø, natur, biodiversitet og klima vigtigt at tage hensyn til på deres bedrift. Faktisk placerer landbrugere natur, miljø, biodiversitet og klima på højde med hensynet til fødevareproduktion og bedriftens økonomi.

Det viser en undersøgelse, som Landbrugsstyrelsen har foretaget, skriver styrelsen i en meddelelse. I undersøgelsen, der er besvaret af cirka 1000 landbrugere, svarer 95 procent af de adspurgte, at det er enten vigtigt eller meget vigtigt at tage hensyn til naturen på deres bedrift.

Over 85 procent siger det samme om biodiversitet. Til sammenligning vurderer 88 procent af landbrugerne, at hensynet til en sund økonomi på bedriften er vigtigt eller meget vigtigt, mens tallet for hensyn til fødevareproduktion er 71 procent.

- Resultaterne i undersøgelsen giver et værdifuldt pejlemærke til os om landbrugernes interesse i at deltage i den grønne omstilling. Det er afgørende, at landbrugere deltager med en aktiv indsats, hvis vi skal komme i mål. Her spiller Landbrugsstyrelsens bio-ordninger en central rolle, og vi håber derfor på en øget søgning til ordningerne i 2024, siger Anna de Klauman, vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.

Bio-ordninger skal hjælpe landbrugere med deres indsats

For første gang i år har landbrugere kunnet søge tilskud fra en række bio-ordninger til at støtte deres indsats for netop miljø, natur, biodiversitet og klima på deres marker. Det valgte ca. 24.000 ansøgere at gøre brug af i 2023, svarende til ca. 72 procent af alle ansøgere.

Selvom antallet af ansøgninger er højt, er der dog stadig behov for indsatser på et større landbrugsareal. Der blev i 2023 søgt tilskud fra bio-ordninger til cirka 420.000 hektar, mens det samlede potentiale i den danske CAP-plan for 2023 var godt 620.000 hektar, når man ser samlet på alle bio-ordningerne.

- Vi ser lige nu på, hvordan vi kan gøre bio-ordningerne endnu mere interessante at søge i 2024, ligesom vi gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til ordningerne. Målet er at sikre høj søgning på ordninger, der har fokus på natur, miljø, biodiversitet og klima, siger Anna de Klauman.

Landbrugsstyrelsen har lavet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om de forskellige ordninger og holde sig opdateret om dem frem mod 2024.

Sådan svarede landbrugerne

Andel af landbrugere som har svaret meget vigtigt eller vigtigt på følgende spørgsmål:
Hvor vigtigt er det for dig at tage hensyn til følgende på din bedrift?
Svarmuligheder: Meget vigtigt, vigtigt, mindre vigtigt, slet ikke vigtigt.

  • Natur: 95 procent

  • Miljø: 93 procent

  • Sund økonomi på bedriften: 88 procent

  • Biodiversitet: 85 procent

  • Klima: 81 procent

  • Fødevareproduktion: 71 procent

  • Energiproduktion: 42 procent

Kilde: Landbrugsstyrelsens undersøgelse af de nye bio-ordninger i september 2023. Undersøgelsen er sendt til et bredt udsnit af ca. 5.000 landbrugere, hvoraf ca. 1.000 har gennemført undersøgelsen.

Læs også