Ny roeaftale med klare forbedringer

Både hos Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar er der bred enighed om, at den nye sukkerroeaftale indeholder flere klare forbedringer.

Som formand for Danske Sukkerroedyrkere er det Troels Frandsen (til højre), der forhandler kontraktforhold med Claus Nørgaard fra Nordic Sugar (til venstre).
Som formand for Danske Sukkerroedyrkere er det Troels Frandsen (til højre), der forhandler kontraktforhold med Claus Nørgaard fra Nordic Sugar (til venstre).

SUKKERROER Som LandbrugØst for nylig kunne oplyse, at der indgået en ny sukkerroeaftale mellem Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar, og det er en aftale med nogle klare forbedringer.

Det fastslår både den nye formand for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Frandsen, og Claus Nørgaard fra Nordic Sugar, da de mødtes i Troels Frandsens roemark ved Nysted på Lolland.

- For det første at kontrakten nu tegnes i et antal hektar sukkerroeareal frem for i tons polsukker. Det vil sige, at det er i ens markplan, at man fastlægger antallet af hektar roer i kontrakten. Vi håber, at man derfor tegner en flerårig kontrakt for de fleste hektar roer – og får en lidt højere afregningspris – og så fylder op hvert år med en enårig kontrakt, så det hvert år passer i markplanen, siger Claus Nørgaard.

- Nu får man, tilføjer Claus Nørgaard, også samme pris for alle roer, der leveres fra de hektar, man har kontrakt på. Selv i år med rekordhøje udbytter generelt får man samme pris for også de sidste roer.

Andel i overskud

En anden forbedring i den såkaldte logistikpræmie er, at der nu gives en fast pris på 8,20 kroner på afstande ud til 15 kilometer og herefter aftrappes jævnt ned indtil afstanden er 80 kilometer.

En tredje forbedring, som Claus Nørgaard vil påpege, er, at såfremt man som dyrker tegner en flerårig kontrakt, så opnår man den højest mulige grundpris plus en del af et eventuelt overskud i Nordic Sugar.

- Netop hvis man binder for eksempel 70-80 procent af sit sukkerroeareal på en flerårig kontrakt, er man sikret en andel i et eventuelt overskud i sukkerfabrikken, understreger Claus Nørgaard, der i alt betegner det som tre store plusser i den nye aftale i forhold til den hidtidige kontraktaftale.

Bedre budget

Roedyrkernes nye formand, Troels Frandsen, påpeger, at tegner man en tre-årig aftale, har man efter to år mulighed for at lægge yderligere to år på kontrakten og opnå en fem-årig aftale til de til den tid gældende vilkår.

Han understreger desuden, at en flerårig aftale vil give en budgetsikkerhed med kendt afregningspris i flere år frem.

- Det kan give en budgetsikkerhed omkring for eksempel maskininvesteringer, påpeger Troels Frandsen.

Den nye kontraktaftale indeholder desuden en rækker andre elementer, der på flere områder bryder med de tidligere aftaler.

Læs også

Regeringens skatteudspil bekymrer sukkerproducent
Virksomhedsrådgiver: Sukkerroer er stadig en relevant afgrøde
Fortsat udsigt til markant højere dansk produktion af svin
De sidste tilbagebetalinger af sukkerroepenge foretages ultimo juli 2020
Dispensation til såning af Gaucho-bejdsede roefrø
- Som erhverv er vi blevet trukket rundt i manegen på en ganske uanstændig måde