Danmarks svinebestand vokser

Antallet af svin i Danmark steg i 2020. Det skyldes blandt andet, at Covid-19 har forårsaget kapacitetsproblemer på slagterierne, og at svinene har måttet vente i længere tid i staldene.

Den samlede svinebestand i Danmark var på 13,4 millioner svin den 1. januar 2021, hvilket er en stigning på 5,2 procent fra sidste år. Stigningen skyldes især flere smågrise og slagtesvin. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

- Der er flere årsager hertil, blandt andet er eksporten af smågrise til Tyskland og Polen faldet på grund af Covid-19-situationen, og samtidig er der kommet flere slagtesvinepladser i Danmark, så der bliver produceret flere slagtesvin i Danmark, skriver de.

- Men det større antal slagtesvin har de seneste måneder medført kapacitetsproblemer på slagterierne, hvilket har bevirket, at nogle af svinene har gået længere tid i staldene, før de er blevet sendt til slagtning, tilføjer de.

Flere slagtesvin og svin under 50 kg

Der skete også en stigning i antallet af fravænnede svin under 50 kg på 5 procent til 6.130.000 stk., og slagtesvin på 50 kg og derover steg med 11 procent til 3.336.000 stk. Dette skyldes en lille stigning i produktionen af pattegrise, som sammen med den mindre eksport af smågrise har medført en lidt større produktion af slagtesvin i Danmark. 

Det hænger sammen med, at der i de første 11 måneder af 2020 viste sig et fald i eksporten af levende svin på 300.000 stk. i forhold til samme periode i 2019, hvilket primært er smågrise til opfedning i Tyskland og Polen. I samme periode er antallet af slagtninger i Danmark steget mere end 500.000 stk.

db

Læs også