Fremtiden byder på bæredygtig svineproduktion

Forbruget af svinekød ventes at fortsætte med at stige i fremtiden. Ifølge Svineproduktion.dk sker stigningen især som følge af stigende verdensbefolkning og reduktion i fattigdom globalt, og påpeger derfor er det vigtigt at fokus ligger på en bæredygtig produktion.

Nøglen til en mere bæredygtig svinekødsproduktion i fremtiden er avlsprogrammer, der opnår avlsfremgang for effektiv ressourceudnyttelse, lyder det i en meddelelse på Svineproduktion.dk.

Her forlyder det, at genetisk selektion er et redskab, der er yderst velegnet til at forbedre bæredygtigheden. For det første fordi det vigtigste avlsmål for de fleste kommercielle svineavlsprogrammer er at producere mere med færre ressourcer, og for det andet fordi de genetiske forbedringer, der opnås, er kumulative og for det meste permanente.

Genetisk selektion for foderudnyttelse, vækst, kuldstørrelse og overlevelse resulterer alle i reduceret foderforbrug eller foderspil. Dette fører til en reduktion i udledningen af næringsstoffer som nitrogen og fosfor og drivhusgasser som metan og CO2.

Øget kuldstørrelse

Når kuldstørrelsen øges, er der brug for færre søer for at producere det samme antal grise.

Ifølge Svineproduktion.dk anslås det for eksempel, at man for hver stigning i kuldstørrelsen på 1 gris kunne reducere den nuværende sobestand på 1 million søer i Danmark med 25.000 søer – og stadig opretholde det totale antal grise på 32 millioner. Dette reducerer behovet for sofoder, og en yderligere fordel vil der også være en reduktion i den relative mængde gødning, der produceres. Hvilket vil reducere afstrømningen fra marker, forurening af ferskvandskilder og CO2-udledninger fra transport af gødning.

Genetisk selektion for overlevelse fører til lignende fordele, da det også reducerer antallet af søer, der er nødvendige for at producere det samme antal grise, samtidig med at det reducerer foderspild. Med andre ord reduceres den samlede mængde foder, der er nødvendig for at levere en gruppe af slagtesvin fra fødsel til slagtning. Dette er alle eksempler på, hvordan svineavlsprogrammer selekterer for bæredygtighed.

Foderudnyttelse og vækst

Det samme gælder, når foderudnyttelsen forbedres, så det er muligt at fremstille den samme mængde svinekød med brug af mindre foder. Her er potentiale for at reducere den relative miljøpåvirkning og øge adgangen til mere nærende mad, selv i områder af verden med lav indkomst.

Genetisk selektion for vækst fører til samme fordele som selektion for foderudnyttelse. Ved at reducere tiden til slagtning vil den mængde foder, der kræves til vedligeholdelse, også blive reduceret.

Ifølge Svineproduktion.dk, kommer det største bidrag fra avlen til en bæredygtig svineproduktion fra avlsfremgang i foderudnyttelse og dermed en reduktion i fodermængde.

I meddelelsen påpeges det endvidere, at der i fremtiden kan forventes yderligere forbedringer ved at udnytte den genetiske variation optimalt i avlen.

Læs også

Corona er en stopklods: Danish Crown fastholder notering for grise
Lad en pattegris-USK vise dødsårsagen
Stor variation i niveauet af mykotoksiner i byg fra høst 2020
Stor byggelyst i svinebranchen
Mærker efterspørgsel fra byggelystne svineproducenter
Webinar om fremtiden i dansk svineproduktion