Få gode råd fra Produktionskoncept Slagtesvin

29 kroner i øget dækningsbidrag pr. slagtesvin. Det er gennemsnittet for deltagerne i Produktionskoncept Slagtesvin. Ved et gratis webinar deler Seges Svineproduktion nogle af de bedste råd fra konceptet.

Slagtegriseproducenter eller medarbejdere i en slagtegriseproduktion kan hente 11 gode (og gratis) råd til at opnå en højere effektivitet og bedre dækningsbidrag i stalden. Det sker fredag den 28. maj, når Seges Svineproduktion inviterer en producent fra Produktionskoncept Slagtesvin samt rådgiverne Bjarne Knudsen (SvineRådgivningen) og Kristian Jensen (Danish Crown) i studiet.

- Produktionskoncept Slagtesvin er, som navnet siger, et samlet koncept, hvor en række tiltag målrettet den enkelte bedrift giver den store gevinst for deltagerne. Men der er en række mindre delelementer, som langt de fleste slagtegriseproducenter vil kunne få glæde af at implementere. De gode råd vil vi gerne dele med landets slagtegriseproducenter og deres medarbejdere, siger Joachim Glerup Andersen, som er projektleder på Produktionskoncept Slagtesvin i en artikel på svineproduktion.dk.

Koncept øger dækningsbidraget

Produktionskoncept Slagtesvin blev udviklet for fem år siden for at styrke dansk slagtegriseproduktion i en tid, hvor antallet af slagtninger var faldende.

Ifølge Seges Svineproduktion har 44 besætninger deltaget i Produktionskoncept Slagtesvin siden 2016 – og langt størstedelen har rykket deres indtjening markant. I gennemsnit er dækningsbidraget øget med 29 kroner pr. gris. Blandt andet ved at følge en række gode råd og have fokus på systematik i deres dagligdag.

I konceptet overvåges grisenes daglige tilvækst og deres foderforbrug følges meget tættere end vanligt. Samtidigt indføres –og fastholdes - mere systematik i produktionen, så der opnås bedre resultater på både tilvækst, foderforbrug og dødelighed.

Læs mere om resultaterne fra deltagerne i Produktionskoncept Slagtesvin og om tilmelding til webinaret på Svineproduktion.dk.

Læs også