Webinar sætter fokus på dækningsbidraget i slagtesvinehold

Slagtegriseproducenter og medarbejdere i en slagtegriseproduktion kan hente 11 gode (og gratis) råd til at opnå en højere effektivitet og bedre dækningsbidrag i stalden.

Det sker fredag den 28. maj, når Seges Svineproduktion inviterer en producent fra Produktionskoncept Slagtesvin samt rådgiverne Bjarne Knudsen (SvineRådgivningen) og Kristian Jensen (Danish Crown) i studiet.

Produktionskoncept Slagtesvin blev udviklet for fem år siden for at styrke dansk slagtegriseproduktion i en tid, hvor antallet af slagtninger var faldende.

I konceptet overvåges grisenes daglige tilvækst og deres foderforbrug følges meget tættere end vanligt. Samtidigt indføres – og fastholdes – mere systematik i produktionen, så der opnås bedre resultater på både tilvækst, foderforbrug og dødelighed.

Læs også