Sæt turbo på klimastalden

Smågrisenes produktivitet har været overset i den daglige drift, ligesom deres foderforbrug stort set ikke har flyttet sig til det bedre. Og det er en dyr fejl, lyder det fra svinekonsulent i Velas, Jonas Bøge Breinholt.

I løbet af de seneste ni år er den daglige tilvækst hos smågrisene kun 24 gram bedre det bedste år i forhold til det dårligste år i forhold til landsgennemsnittet. Tilsvarende er et slagtesvin i perioden vokset 155 gram fra det bedste til det dårligste år.

- Det er et udtryk for, at avlsfremgangen hos smågrisene slet ikke er slået igennem på samme måde som hos slagtesvinene. Der er ingen tvivl om, at klimastalden har været et overset emne i de senere år, og fokus har ligget hos soholdet og slagtesvinene. Men der er rigtig meget at hente her, som falder direkte ned på bundlinjen, fortæller Jonas Bøge Breinholt, der er svinekonsulent i Velas.

Han understreger, at en øget daglige tilvækst hos smågrisene ikke giver et direkte afkast på bundlinjen, men det gør derimod, at staldene hurtigere bliver tomme og dermed klar til vask, ligesom det sikrer en høj afgangsvægt.

Det største - og absolut mest bekostelige - problem ligger i, at foderforbruget stort set ikke har rykket sig i løbet af ni år. Her er der kun sket en forbedring på -0,09 FEsv pr. kg tilvækst.

Og det er her, der kan tjenes mange penge, fortæller han.

- Hvis man får styr på sit management, forbedrer sin fodring og mindsker antallet af døde grise, så vurderer vi, at en gennemsnitlig soholder med 600 søer kan få en årlig gevinst på omkring 220.000 kroner. Har man flere søer, ja så stiger gevinsten tilsvarende, siger Jonas Bøge Breinholt.

For at sætte fokus på vigtigheden af klimastalden har Velas lavet et større projekt målrettet smågrisene, som skal føres ud i livet hos den enkelte landmand. Projektet er konceptrådgivning, hvor landmanden får et komplet forløb i hånden med udførlig instruktion i alt fra medarbejdere, pasning i stalden, fodring og staldindretning.

- Hvis man får styr på sit management, forbedrer sin fodring og mindsker antallet af døde grise, så vurderer vi, at en gennemsnitlig soholder med 600 søer kan få en årlig gevinst på omkring 220.000 kroner.

Jonas Bøge Breinholt, svinekonsulent i Velas.

Læs også

Varmen kræver kølende tiltag i stalden
Fra næstformand til formandsposten for svineproducenterne
Danish Crowns grisenotering rasler ned igen
Besætninger hædret for fremgang og produktivitet
Kim Heiselberg går af som formand
Brunstsynkronisering giver flere levendefødte grise i første kuld