Danish Crown skaber ny stærk forretningsenhed

Feeding the Future-strategien sætter endnu mere fokus på at skabe en bæredygtig fremtid for fødevarer. For at sikre integrationen i den fulde værdikæde fra jord til bord og skabe mere værdi på Danish Crowns egne råvarer, samles de to forretningsenheder Pork og Foods til én.

Når Danish Crown den 1. oktober går ind i et nyt regnskabsår, så samles Danish Crown Pork, der står for at slagte ejernes grise og sælge det ferske kød, med Danish Crown Foods, som har ansvaret for at forædle det ferske kød til alt fra bacon til pølser.

- Vi sigter mod at være den førende globale leverandør af kød målt på klimaaftryk i 2030. Derfor prioriterer vi i Feeding the Future-strategien værdi frem for volumen. For at opbygge en stærk position for vores produkter skal vi endnu tættere på kunder og forbrugere, og vi skal arbejde endnu tættere sammen på tværs af koncernen. Derfor samler vi alle de stærke kompetencer i Danish Crown Foods og Danish Crown Pork i én enhed, og jeg vil gerne understrege, at det bestemt ikke er en spareøvelse – men derimod en investering i fremtiden, forklarer Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Den nye forretningsenhed vil helt naturligt hedde Danish Crown og organiseres i tre hovedområder Sales, Operations og Categories.

Den hidtidige direktør for Danish Crown Foods, Kasper Lenbroch, får ansvaret for Sales som er den globale kommercielle organisation, Søren F. Eriksen, der har stået i spidsen for Danish Crown Pork, bliver ansvarlig for Operations som dækker forsyningskæden, mens der er iværksat en rekrutteringsproces for at finde den person, der skal lede Categories hvori blandt andet de stærke varemærker Tulip, Friland og Danish Crown vil blive håndteret. De tre direktører vil referere til Group CEO Jais Valeur.

Ny vej

- For at nå de målsætninger, vi har sat os i Feeding the Future-strategien kommer vi til at genoverveje, innovere og investere i alle dele af vores forretning. Derfor er vi i strategiprocessen kommet frem til, at vi skal gå en ny vej, hvor vi samler de fantastiske kompetencer i Foods og Pork så vi sikrer et jord til bord perspektiv i hele værdikæden, siger Jais Valeur.

Organiseringen af aktiviteterne under de tre nye hovedområder Sales, Categories og Operations er i grove træk på plads, og frem mod den 1. oktober vil der blive arbejdet intensivt på at få den nye organisation endeligt bemandet.

De øvrige forretningsenheder KLS i Sverige, Sokolow i Polen, Danish Crown Beef som dækker oksekød samt ESS-Food og Dat-Schaub vil fortsætte uændret, og der vil fortsat være fokus på at styrke samarbejdet på tværs af koncernen omkring en lang række strategiske projekter.

Læs også