- Få monteret en lynsikring i eltavlen

Topdanmarks landbrugskunder anmelder hvert år cirka 15-20 tilfælde af ventilationssvigt i svinestalde, hvor flere dyr mister livet.

- Vi oplever hver sommer, at ventilationen i flere stalde svigter. Det kan desværre have alvorlige konsekvenser for dyrene, som risikerer at dø, hvis fejlen ikke bliver opdaget og udbedret hurtigt, siger Monica Diaz, koncerndirektør for Landbrug og Erhverv i Topdanmark.

Der kan være forskellige årsager til, at ventilationen stopper og til, at temperaturalarmen ikke giver den nødvendige advarsel. En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, men der er desværre også flere eksempler på, at et ventilationsanlæg er blevet slukket af medarbejdere selv, eksempelvis når der skal gøres rent i stalden eller, eller når grise skal afleveres til transport.

- Vær sikker på, at der er en helt fast procedure for at tænde ventilationen, hvis den skal slukkes i forbindelse med arbejde i stalden, lyder det fra Topdanmark, der også råder til at montere en lynsikring i eltavlen – en såkaldt transientbeskyttelse.

Læs også

Forsikringen dækker ofte selvforskyldte fejl og skader
Få det nye foderkorn analyseret hurtigst muligt
Zinkfri fravænning skal forberedes nu
Særlig indsats i dansk svineproduktion skal hædres
Ingen kendskab til vildsvin i Danmark lige nu
Fra svineproduktion til planteavl: Generationsskifte indebærer ny digital handelsstrategi