Kort nyt til svineproducenter

Forvent igen fysiske tilsyn fra kommunen

- Danmark åbner mere op. Med genåbningen forventer vi, at kommunerne til efteråret igen er klar til at føre fysiske tilsyn på husdyrbrugene.

Sådan skriver SvineRådgivningen på deres facebookside.

SvineRådgivningen gør endvidere opmærksom på, at overdækning af møddingsplads, flydelag på gyllebeholdere, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af farligt affald, olietanke og dokumentation er blandt de ofte forekommende forhold, der indskærpes.

Rådgiverne minder samtidig om, at der for IE-husdyrbrug er krav om miljøledelse og årlig indberetning til kommunen, som skal være klar i forbindelse med tilsynet.

IE-husdyrbrug er blandt andet svineproduktioner med mere end 750 årssøer og/eller mere end 2000 stipladser til slagtesvin.

 

Slagteriet opfordrer til god information omkring opmærkningsrutiner ved fejl

Det er heldigvis meget sjældent, at en gris slagtes med en knækket kanyle, fejltatovering eller lignende, men skulle uheldet være ude, så sørg for at mærke grisen tydeligt op give beskeden videre, så grisen bliver sorteret fra på slagteriet til yderligere eksamination. Sådan lyder opfordringen fra Danish Crown.

- Det er heldigvis meget sjældent, at uheldene sker, men hvis det skulle komme dertil, så er det meget vigtigt at sortere grisen fra. Derfor vil jeg bede alle vores leverandører om at sørge for at sende informationen med, når grisene skal leveres – hellere engang for meget end engang for lidt, siger Nicolaj Nørgaard, der er daglig leder i Danish Crown Ejerservice.

Han lægger især vægt på at få informeret de medarbejdere i besætningen, som har med grisene at gøre til daglig om disse opmærkningsrutiner ved fejl.

- Jeg håber, at vores leverandører vil sørge for, at deres medarbejdere er godt informeret om procedurene og ved, hvor de skal gå hen med beskeden. Vi er i en periode, hvor der måske fortsat er ferie på bedrifterne, og her er det ekstra vigtigt med klare instrukser til de medarbejdere, der går i stalden og passer godt på grisene, siger Nicolaj Nørgaard i en meddelelse.

 

Nyt korn og nye normer

Høsten er i gang, og der kommer frisk korn ind på lager. Hvis det nye korn skal bruges med det samme, er det rettidig omhu at få taget en hurtig analyse med vand og protein af nogle foreløbige kornprøver.

Adskiller det sig væsentlig fra sidste år, så hold øje med grisene og giv os et kald. Så hjælper vi med midlertidigt optimerede blanderecepter, så de passer til de aktuelle mineraler på lager. Sådan skriver markedschef for svin, Thomas Lund Eriksen, i det seneste nyhedsbrev fra Nutrimin.

Her opfordrer han endvidere til at udtage og sende de omhyggeligt udtagne repræsentative prøver ind til fuld kemisk analyse (inklusive calcium og fosfor), så snart høsten er ovre, og siloen er færdigblandet/planlageret fyldt/gastæt silo er lukket.

- Helst flere prøver af hvert kornparti som vi så sammenholder med landsanalyser. Dette er vigtigt for at eliminere analyseusikkerheder og usikkerhed ved prøveudtagning. Solide næringsstofanalyser på vores nye kornpartier er helt afgørende for et optimalt sammensat foder, påpeger Thomas Lund Eriksen videre.

Seges Svineproduktion har denne sommer offentliggjort nye normer til såvel smågrise som slagtesvin. Med de nye normer er smågrisene også inddelt i forskellige niveauer alt afhængig af fodereffektivitet.

Ifølge Nutrimin nødvendiggør en god fodereffektivitet et mere koncentreret foder (flere aminosyrer og højere fordøjeligt råprotein pr. foderenhed). Hos slagtesvinene signalerer de tilpassede normer ønsket om et lidt lavere råproteinniveau.

- Samlet set er det vigtigt, at vi får diskuteret de muligheder og udfordringer, der kommer med ny fodersæson og nye normer, lyder det i nyhedsbrevet.

Læs også