Kort nyt til svineproducenter

Gå på Vetstat med NemID

Den 14.06.2021 startede det nye Vetstat op.

- Det nye Vetstat betyder, at vi desværre ikke længere kan tilbyde jer, at I kan følge med i jeres medicinforbrug via vores hjemmeside, påpeger svinedyrlægerne hos LVK.

I deres seneste nyhedsbrev gør de opmærksom på, at de derimod nu selv kan logge på Vetstat med NemID og se bedriftens oplysninger og medicinforbrug

 

Toksiner i foderet

Rådgiverne hos SvineXperten oplyser i deres seneste nyhedsbrev, at de i den seneste tid har fået flere og flere henvendelser der umiddelbart kan relateres til udfordringer med toksiner i foderet. - Ædevægring, kastninger, prolapser og generel mistrivsel.

- De prøver vi har sendt ind til analyse, viser næsten alle at der er toksiner til stede, men ofte i meget små mængder. Det vi ikke ved med sikkerhed er om toksiner kan interagere mellem hinanden og skabe en synergi i grisene. Dermed kan selv små mængder give problemer.

Sådan lyder det fra svinerådgiverne, der derfor anbefaler at prøve en periode med toksinbinder for at se om dette afhjælper udfordringerne. Gør det ikke det, skal de tages ud igen.

- Det er langt fra alle der har effekt af toksinbinder, så brug lidt tid på at finde ud af om udfordringerne nødvendigvis stammer fra foderet, påpeger rådgiverne endvidere.

 

Opbevaring af vacciner

Fødevarestyrelsen har sendt en venlig reminder ud til alle, hvori de gerne vil præcisere, at vacciner skal opbevares og anvendes på det besætningsnummer, som de er udskrevet til. Fuldstændig som al antibiotika og smertestillende osv.

- I øvrigt minder FVST om, at gødningsimmunisering er forbudt, lyder det fra svinedyrlægerne hos LVK.

I dyrlægernes seneste nyhedsbrev oplyser de desuden om, at der ved vaccination af grise til eksport, skal vaccineres rettidigt i forhold til eksporttidspunktet.

De påpeger endvidere, at FVST også minder oml at de som vaccinerer, skal kunne fremvise lovpligtig dokumentation for at have bestået medicinhåndteringskursus.

 

Brug de rigtige leverandørnumre

En gris uden korrekte fødevarekædeoplysninger giver store stop på slagtekæden og i værste fald slagtning til veterinært beslag, som har økonomiske konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem det leverandørnummer grisene tilmeldes på, og det leverandørnummer grisene er mærket med. Det oplyser Danish Crown i nyhedsbrevet Nyt fra Danish Crown Pork.

- Vi oplever desværre lidt for ofte at modtage grise, der ikke er tilmeldt korrekt, og det giver store udfordringer for slagteriernes drift. En korrekt tilmelding sikrer fødevarekædeoplysningerne, sikrer sporbarheden og korrekt afregning, og det giver samtidig et optimalt flow på slagtestederne, så det er enormt vigtigt, at detaljerne er på plads, siger Nicolaj Nørgaard, der er daglig leder i Danish Crown Ejerservice.

Det er især i tilfælde, hvor der er flere leverandørnumre på et CHR-nummer, at der kræves særlig opmærksomhed. Her skal leverandørnummeret i sms’en ved afhentning stemme overens med de grise, der udleveres. Hvis det ikke er tilfældet, skal Centralplanlægningen kontaktes på 7696 4600, så læsset kan rettes til.

- Vi opfordrer til at have en god dialog med planlæggeren, så der altid er sammenhæng mellem tilmelding og afhentning både i forhold til leverandørnummer og antal. Vi har desværre i enkelte tilfælde været nødt til at reducere i antallet af leverandørnumre, hvis der gentagende gange ikke tilmeldes korrekt, siger Nicolaj Nørgaard.

Hvis der flyttes grise fra en ejendom til afhentning på en anden ejendom – for eksempel ved udlevering på vogn, er det vigtigt, at man fortsat tilmelder grisene på det leverandørnummer, de er mærket med og samtidig tilføjer afhentningsadressen i bemærkningsfeltet på tilmeldingssiden.

Læs også