Intet nyt er godt nyt fra vildsvinefronten

Indsatsen for at minimere bestanden af vildsvin i Danmark i kampen mod afrikansk svinepest har været frugtbar, og der er muligvis ikke flere vildsvin tilbage i Danmark.

I 2018 blev kampen for alvor taget op fra politisk og faglig side. For antallet af vildsvin Danmark var på betydelig fremmarch, og dermed var risikoen for, at afrikansk svinepest kunne blive en særdeles uvelkommen gæst i Danmark det samme.

Samtidig med udvidede beføjelser til at jagte vildsvin blev det som bekendt besluttet, at man skulle bygge et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. Og de samlede aktiviteter har båret frugt. 

Ifølge Klaus Sloth, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Sønderjylland, og som står i spidsen for overvågning og jagt på vildsvin i Danmark, er vildsvin nu en sjælden gæst i Danmark.

- Siden 2018 har vi nedlagt 157 vildsvin. Fem af dem er blevet kørt ned, og så har vi fundet en enkelt død, og resten er siden blevet skudt. Stort set 50 hvert år, på nær i år.

Hvor mange i år?

- Fem. Der er skudt fire og  et er fundet død. Der er helt ro på. der er ikke nogen meldinger om vildsvin nogen steder overhovedet lige for tiden. Men de kan jo godt dukke op igen, når man kommer i gang med at høste majs. Hvis de er her, er det typisk der, de dukker op, fordi de afgrøder bliver høstet som noget af det sidste, siger Klaus Sloth.

Ikke flere vildsvinefamilier

Han vil med andre ord ikke udelukke, at der kan være flere vildsvin tilbage i Danmark. Men tiden, hvor man så hele familier af vildsvin i Danmark, er et overstået kapitel. I hvert fald lige nu.

- Jeg plejer at være lidt forsigtig med at vurdere, men der er formentlig maksimalt fem vildsvin tilbage i Danmark. Og formentlig færre. I hvert fald i grænseområdet, siger Klaus Sloth og fortsætter:

- Der kan være andre steder, hvor vildsvin kan være stukket af fra hegn, men det er lidt udenfor vores kontrol. Det, der måtte komme nede sydfra, har vi ganske få besøg af, hvis vi overhovedet har nogen, siger Klaus Sloth.

Det skyldes blandt andet, at der er sat en række vildtkameraer op i landskabet, og ved vildsvinehegnet ved grænsen. Men faktisk har der ikke været meldinger om fotograferet vildsvin ved hegnet, siden det blev sat op. Det overrasker vildtkonsulenten.

- Vi havde da nok forventet, at der ville komme nogle og stikke trynen mod hegnet, så at sige. Men der er ikke nogen meldinger, om at der har været aktivitet omkring hegnet i større grad, siger Klaus Sloth. 

Stadig stor indsats på området

Men trods den mindskede aktivitet på vildsvinefronten i Danmark, ændrer det ikke på den indsats, der er planlagt fra Naturstyrelsen fremadrettet, fortæller han.

- Vi kører med samme styrke som hidtil for at have overvågningen på plads. Alle foderpladser bliver passet, der bliver fodret op, der er tjære på træer og strøm på kameraerne, siger Klaus Sloth.

Men noget ændrer sig dog.

- Den tid, vi har brugt på at vente på vildsvin, er selvfølgelig blevet mindre, for der er jo ikke så meget at vente på, men det havde vi så i foråret, hvor vi jagtede de sidste grise, siger han og uddyber:

- Når der er 100 vildsvin, er det nemt at skyde en, men når der kun er få, er det svært. Vi har jo brugt meget tid på den sidste. Og vi forventer da, at der kan komme nye gæster.

I juni måned blev det foreløbigt sidste vildsvin nedlagt, og det havde som nævnt taget sin tid. Der var tale om en orne, der var blevet observeret i flere ombæringer. Klaus Sloth kan dog ikke give nogen statsgaranti på, at der har været tale om den samme orne, eller om der har været tale om en, der lignede. 

- Fra vi tror, vi så den første gang, og til at vi fik den skudt, er der nok gået 2-3 år. Men det hører med til historien, at en orne ikke er så farlig i forhold til hovedproblematikken. 

- Og derfor er den ikke blevet prioriteret så meget. Hvis det havde været et hundyr/frislinger, havde vi prioriteret dem højere. 

Men i den sidste tid var man klar over, at det var den samme. 

- Vi vidste, hvor den holdt til. Men en orne strejfer jo vidt omkring. Og i takt med, at han nok har oplevet at blive efterstræbt, er den nok blevet mere forsigtig, fortæller Klaus Sloth.

Flest i foråret

Siden juni har der ikke været observeret vildsvin i Danmark. Og hvis det tidligere mønster fortsætter, skal man nok frem til 2022, inden at risikoen for vildsvinebesøg i Danmark bliver større. 

- Siden 2004, da vi så de første vildsvin heroppe, har det typisk været sådan, at det er i løbet af foråret, at de kommer herop. Det skyldes blandet andet, at de kan skjule sig i afgrøderne. Men så fra høstsæsonen bliver der længere mellem dem, og ja, lige nu er de jo væk, siger vildtkonsulenten.

Hvor vildsvinene så forsvinder hen, kan Klaus Sloth ikke med sikkerhed sige.

- Om de tager tilbage til deres normale områder, eller om det bare er fordi, de går under radaren, det ved vi ikke. Men mønsteret har været, at vi har set dem i foråret, men når majsen er taget, så er de typisk forsvundet. Det har været det klare mønster, siger han og fortsætter:

- Men efter at vi fik ornen her i juni måned, har der været fuldstændig ro. Vi har ellers tidligere ofte fået meldinger fra landmænd med græsarealer, at der har været vildsvin i deres arealer, og der har heller ikke været nogle meldinger i år. Og lige nu vil jeg sige, at vi er så tæt på nul vildsvin, som vi kan komme. Men det kan vi som nævnt ikke garantere. 

Det er blandt andet takket være et godt samarbejde med lokalbefolkningen, at det er lykkedes at skære så betydeligt ned i bestanden af vildsvin i Sønderjylland, fortæller Klaus Sloth videre.

- Vi har haft et fortrinligt samarbejde, både med landmænd, lodsejere og jægere, og uden deres samarbejde var det aldrig lykkedes at nå så langt. Op mod 2/3 af foderpladserne ligger på private arealer, forklarer han.

Vildsvin der svømmer

Og så længe, der er vildsvin syd for grænsen, vil man nok se eksempler på, at der er vildsvin, der stikker over grænsen, eller forsøger på det, tror Klaus Sloth.

- Vildsvinehegnet er effektivt, det er der ikke tvivl om, men vi har stadig grænsedragninger i fjorden, og nogle steder er der kun 1.200 meter, og der er helt sikkert steder, de kan komme over. 

- Af og til finder vi også druknede vildsvin langs kysterne, så der er helt sikkert nogle vildsvin, der tager turen, men indtil videre har vi ikke set eller hørt om nogen, der har set vildsvin gå i land.

Det har der tidligere været eksempler på. Blandt andet i slutningen af 2020.

- I november sidste år var der to helt friske vildsvin, der dukkede op i det sønderjyske. De havde ikke været døde ret længe, måske kun et par dage, og det var formentlig nogle, der havde forsøgt at svømme over og så var druknede på vejen, siger Klaus Sloth.


 

Læs også