Ny grøn proteinkilde i smågrisefoder

Danish Agros samarbejde med proteinvirksomheden Unibio har skabt et nyt proteinprodukt, der vil indgå som ingrediens i grovvarekoncernens smågrisefoder-program.

- Fodereffektiviteten og grisenes daglige tilvækst opretholdes, fortæller produktchef i Danish Agro, Arne Ringsing.

I januar 2020 offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring det nye proteinprodukt Uniprotein.

Samarbejdet var bygget op omkring et fælles forskningsprojekt, der skulle afklare Uniproteins potentiale som et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.

Dette forskningsprojekt er nu fuldført, og Uniprotein er efterfølgende testet på testcenteret TestGris i Herning i samarbejde med Aarhus Universitet og godkendt til anvendelse i foderproduktionen.

Klimaaftryk nedbringes

- Uniprotein er spændende, fordi det har en bæredygtig profil, og resultatet af testprocessen var klar og konkluderede, at produktet har gode egenskaber som proteinkilde i smågrisefoderet, samtidig med at fodereffektiviteten og grisenes daglige tilvækst opretholdes, fortæller produktchef i Danish Agro, Arne Ringsing.

Han oplyser, at forsøget hos TestGris desuden blev udført med smågrisefoder uden medicinsk zink for allerede nu at bane vejen for den nærtforestående udfasning af zink i foderet.

- Det er ligeledes blevet testet hos flere af vores kunder, hvor de har anvendt zinkfrit smågrisefoder tilsat Uniprotein med gode resultater på bedrifterne, fortæller Arne Ringsing og tilføjer, at produktet således har vist sig at være meget velegnet til smågrisefoderet og kommer til at indgå i Danish Agros foderblandinger som et supplement til kartoffelprotein og fiskemel.

Lanceringen af Uniprotein indgår som en del af grovvarekoncernens strategi om udvikling af bæredygtige løsninger til landbruget, der bidrager til, at landbrugets klimaaftryk nedbringes.

Milepæl for Unibio

Uniprotein er et bakterielt proteinprodukt udviklet af Unibio og består af en bakteriekultur, som findes naturligt i vandmiljøet. I en lukket patenteret fermenteringsproces med metan som kulstofkilde opformeres bakteriekulturen hurtigt, hvoraf det bakterielle proteinprodukt så kan høstes.

Ved brug af metan fra biogas til produktion af Uniprotein er det eneste restprodukt vand og CO2, og aftrykket bliver dermed mindre end for sammenlignelige konventionelle proteinprodukter.

Også hos Unibio vækker den forestående anvendelse af Uniprotein i smågrisefoderet fra Danish Agro glæde.

- Det er en væsentlig milepæl for Unibio, da det er første gang, at et enkeltcellet protein som Uniprotein bliver brugt som en vigtig ingrediens i Danish Agros kommercielt tilgængelige svinefoder, siger CEO i Unibio, David Henstrom.

Læs også