Mykotoksiner: Halm er den »ubekendte« faktor

Alltech Danmark sætter fokus på de danske prøver fra årets europæiske høstanalyse i deres seneste nyhedsbrev. Generelt beskrives kvaliteten af dette års kornhøst som flot, men meldingen er knap så positiv, når det kommer til halmen.

- Selvom det er rent halm, der dufter godt og har en god gylden farve, så kan der være mykotoksiner til stede, påpeger Per Laustsen fra Alltech. Foto: Alltech Danmark

- Når vi snakker toksiner, halm og søer, så vil det typiske problem være, at vi ser en dårlig råmælkskvalitet og mindre råmælk. Derved vil vi få smågrise, der ikke trives, smågrise med diarré og uens kuld.

Sådan lyder det fra rådgiver Per Laustsen fra Alltech, i et videoklip i Alltechs Mykotoksin Update fra november.

I videoen fortæller Per Laustsen endvidere, at virksomheden i år modtager mange prøver med et enormt højt indhold af DON i halmen.

- Selvom det er rent halm, der dufter godt og har en god gylden farve, så kan der være mykotoksiner til stede, påpeger rådgiveren.

Per Laustsen opfordrer endvidere til, at der tages halm fra så mange forskellige baller som muligt, hvis der ved mistanke om toksiner skal tages prøver af halmen.

Mykotoksin-situationen

Det svingende vejr i hele Europa, herunder også kraftig nedbør, har fået mange producenter til at bekymre sig om forringede afgrøder og et potentielt vanskeligt år forude med hensyn til mykotoksiner.

Når der er en risiko for mykotoksiner, er det, ifølge Alltech, altid bedre at handle proaktivt end at reagere reaktivt. Men for at kunne handle både tidligt og effektivt skal de europæiske foder- og husdyrproducenter først forstå deres regions mykotoksin-situation for at få et præcist billede af, hvad de er oppe imod.

- Baseret på resultater fra laboratoriebaserede mykotoksin-analyser giver vores 2021-europæiske høstanalyse først og fremmest et rettidigt overblik over - og indblik i - resultaterne fra de mange indsendte høstprøver, og den indeholder de nyeste oplysninger om den aktuelle risiko for mykotoksiner i næsten 20 lande, oplyser Alltech.

I Alltechs seneste nyhedsbrev sætter virksomheden netop fokus på de danske prøver i deres europæiske høstanalyse af mykotoksiner, der er ved at være afsluttet. Der er tale om en høstanalyse, der omfatter omkring 1.000 indsendte prøver. På tværs af kontinentet giver det et godt overblik over kvaliteten af dette års høst, og med over 100 prøver fra hele Danmark giver det et godt overblik af niveauet og de geografiske forskelle i landet.

Flot hvede og byg

Når det kommer til den danske høst, melder analysen om rigtig flot korn, hvilket gør sig gældende for hele landet.

I hvede er der en meget lav forekomst af mykotoksiner, der dermed ikke giver anledning til bekymring.

- Vi ser heller ingen udfordring på øerne, hvor man har været meget angrebet af »sort aks«, lyder det i nyhedsbrevet.

Også når det kommer til byg, meldes der generelt om flot korn. Dog har enkelte vårbygprøver vist et højere niveau af Type B Trichothecener (DON) og Type A (T2) toksiner, som begge er markskader.

- Hvis der tildeles en større mængde byg, skal man især være opmærksom på de prøver, hvor resultatet viste, at der er en moderat til høj risiko. Men generelt set, så er byggen af flot kvalitet i år, lyder meldingen fra Alltech.

Halmen er jokeren

Når det kommer til halmen, så bliver det imidlertid lidt mere kompliceret.

- Ligesom sidste år ser halm ud til at være den »ubekendte« faktor, når vi snakker mykotoksiner. Vi ser alt fra den flotteste halm til halm, som slet ikke er anvendeligt til fodring, og alt derimellem, lyder det fra Alltech.

Ifølge nyhedsbrevet er det mest Type B Trichothecener (DON), der findes i de kontaminerede prøver – også steder, hvor selve kornet er af en fin kvalitet.

- Når vi ser på Danmarkskortet, er de røde høj-risikoområder spredt over hele DK, dog ser det ud til at de største problemer ses på Sjælland.

I analysen lyder det endvidere, at cirka halvdelen af alle de indsendte halmprøver har så høje niveauer af mykotoksiner, at man bliver nødt til at forholde sig til det. I år slog én af halmprøverne rekorden for højeste indhold af DON med næsten 12.000 ppb DON. Normalt anses 750 ppb for at være højrisiko for søer.

Søer i risikogruppe

- Det er især hos de drægtige søer, at der bruges meget halm, og med de niveauer, vi ser i nogle af prøverne, vil dette helt sikkert give udfordringer. Typisk vil dette kunne ses i form af nedsat mælkeproduktion med et lavere indhold af immunglobuliner, hvilket resulterer i svagt fødte grise og uens kuld med et dårligt immunforsvar.

- Over tid kan det også skade søernes organer og dermed kraftigt nedsætte reproduktionen, forårsage manglende brunst, flere omløbere, flere dødfødte, og et kraftigt nedsat immunforsvar, lyder det fra Alltech.

I nyhedsbrevet påpeger virksomheden dog samtidig, at der heldigvis også ses mange gode prøver. Anvendes halm, lyder opfordringen alligevel, at man får testet for mykotoksiner, da dette kan være årsagen til eventuelle problemer i stalden.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også