Danske Svineproducenter: Tillidsbrud, at Tican ikke matcher Danish Crowns efterbetaling

Danske Svineproducenter er ude med en hård sviner af Tican, som foreningen mener løber fra aftaler om efterbetaling.

- Jeg bliver nødt til at vælge at tro, at Tican retter op i en fart. Og hvis de ikke gør det af egen fri vilje, så må vi jo lægge det fornødne pres på dem, understreger formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.

- Det er en svinestreg uden lige. Det er utroværdigt, det er tillidsbrud, og det er dårlig stil, siger Jeppe Bloch Nielsen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Udtalelsen kommer som reaktion på efterbetalingen på 25 øre, som Tican offentliggjorde i al stilhed på sin hjemmeside fredag eftermiddag.

Løbende over året har Tican udbetalt, hvad der svarer til Danish Crowns notering for slagtesvin plus et markedstillæg på 80 øre pr. kg. Markedstillægget efterreguleres, når året er gået, ligesom det er tilfældet for Danish Crowns efterbetaling. Men for at matche Danish Crowns efterbetaling på 130 øre skulle Tican have udbetalt 50 øre yderligere i markedstillæg. 

- Men Tican har meldt ud, at de kun udbetaler halvdelen – nemlig 25 øre, og det er ganske enkelt en svinestreg, fastslår Jeppe Bloch Nielsen.

Han hæfter sig ved, at Tican aktivt kaprer leverandører ved at love, at man altid matcher Danish Crown.

- Løber fra aftalerne

- Men når man så går ud med en efterbetaling, der ligger 25 øre lavere, så løber man fra aftalerne. Det er falsk markedsføring, og det er et tillidsbrud uden lige, fastslår han.

Jeppe Bloch Nielsen tilføjer, at den ens afregning inklusive efterbetaling også hidtil har været et faktum i årtier for svineproducenter, der har leveret til Brørup slagteri, som senere blev opkøbt af Tican.

- Det er altså første gang, det tyskejede Tican har afveget fra den praksis, påpeger han.

- Jeg bliver nødt til at vælge at tro, at Tican retter op i en fart. Og hvis de ikke gør det af egen fri vilje, så må vi jo lægge det fornødne pres på dem, understreger han og opfordrer samtidigt utilfredse leverandører til at henvende sig til Landsforeningen.

- Vi må lægge maksimalt pres på Tican. Landsforeningen vil gerne sikre sammenhold og stå i spidsen, lover han.

- Vi glemmer ikke

Jeppe Bloch Nielsen lægger heller ikke skjul på, at Tican kan forvente en hed omgang, når de holder informationsmøde på torsdag.

- Desværre er jeg sikker på, at Tican løber fra aftalerne, fordi de er i en situation lige nu, hvor de ved, at deres leverandører ikke har nogen steder at gå hen, idet Danish Crown ikke tager flere leverandører ind lige nu. Men det er da en utrolig kortsigtet strategi, påpeger han. 

- Vi glemmer ikke, ønsker Jeppe Bloch Nielsen at minde Tican om. 

Han tilføjer, at leverandørerne til Tican i forvejen har været hårdt prøvet igennem det seneste halvandet år, hvor Tican ikke har haft styr på sin logistik, og hvor svineproducenterne derfor har haft en masse udfordringer i form af udsatte grise og hvad deraf følger.

- Leverandørerne har stået last og brast med Tican, men det her er så åbenbart takken. Det er så ufint, som noget kan være, understreger han.

Læs også