Avlsselskab: Genetiske fremskridt for TN70

Stærkere søer, flere pattegrise og bedre slagtegrise. Topigs Norsvin melder om genetiske fremskridt for TN70.

De seneste genetiske fremskridt som Norsvin Landrace- og Z-linepopulationerne har opnået på Topigs Norsvins avlsbesætninger er, ifølge avlsselskabet, imponerende.

De to linjer danner grundlaget for TN70-soen, og avlsselskabet har dermed en forventning om, at man på produktionsniveau vil kunne se den samme genetiske forbedring i TN70-soen i løbet af de næste fem år.

Flere forbedrede egenskaber

Ifølge avlsselskabet ligger der forbedringer på flere egenskaber til grund for de genetiske fremskridt.

I løbet af de sidste fem år er den genetiske trend for levendefødte i avlsbesætningerne steget med 0,75 pattegris pr. kuld. Dette resulterede ikke i et højere antal dødfødte eller en højere dødelighed. Tværtimod er antallet af dødfødte pr. kuld faldet med 0,2 og dødeligheden før fravænning er faldet med 2,8 procent.

Det oplyses endvidere, at fødselsvægten og kuldets ensartethed heller ikke er påvirket negativt.

Alt dette lægger op til en genetisk trend på 1 ekstra fravænnet gris pr. kuld om fem år, hvilket er højere end den genetiske trend for levendefødte.

Sammen med den øgede produktivitet er soens levetid også blevet forbedret, og avlsselskabet påpeger, at den fremtidige TN70-so vil være endnu stærkere og vil producere flere kuld.

Højere tilvækst om lavere foderforbrug

Der peges også på forbedrede resultater hos slagtegrisene.

I løbet af de sidste fem år har den genetiske forbedring af linierne ført til en højere slagtegrisetilvækst på 75 gram pr. dag, og samtidig er slagtekroppens kvalitet også forbedret.

I samme periode har genetiske fremskridt i avlsbesætningerne reduceret foderbehovet fra 30-120 kg. med omkring 16 kg pr. gris. Denne reduktion er baseret på en krydsning af TN Tempo x TN70.

Ifølge avlsselskabet betyder denne forbedrede fodereffektivitet ikke kun lavere produktionsomkostninger, men også en mindre miljøpåvirkning.

Læs også