Landmænd får ekstra kontrolbesøg i 2022

Med målrettede kontrolkampagner sætter Fødevarestyrelsen fokus på landmændenes fokus på smittebeskyttelse og forebyggelse mod smitte med afrikansk svinepest og risikovurdering for halebid hos grise. Det meddeles i nyhedsbrevet Velas FlexNyt.

Landbrugs- og fødevarevirksomheder skal følge en række regler for at sikre både dyrevelfærden og fødevaresikkerheden. Nu er Fødevarestyrelsen klar med en plan for næste års målrettede kontrolkampagner, som supplerer de løbende tilsyn med virksomhederne.

Fødevarestyrelsen har planlagt 21 kontrolkampagner i 2022. På veterinærområdet sætter én af dem fokus på halekupering af grise efter at reglerne er strammet op, så landmændene nu skal vurdere de halekuperede grises velfærd og sundhed. En anden kontrolkampagne undersøger, om landmændene følger reglerne for smittebeskyttelse og forebyggelse af afrikansk svinepest, når de har vildsvin og grise på friland.

Andre virksomheder kan se frem til kontrol af fødevarernes sporbarhed ét led frem og ét led tilbage. Sporbarhed er nødvendig for at kunne stoppe salget af en fødevare, der kan være til fare for forbrugerne.

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2022 løber fra starten af januar og året ud.

 

Læs også