Kort nyt til svineproducenter

Netværk for nyetablerede griseproducenter

Mandag den 31. januar 2022 holder SvineRådgivningen intromøde for griseproducenter, der er nyetablerede indenfor de sidste par år og for kommende producenter, som planlægger at etablere sig i løbet af det næste års tid.

- Vi ønsker at starte et netværk for nyetablerede, og i netværket vil også deltage en driftsøkonom og to svinerådgivere fra SvineRådgivningen, lyder det fra konsulent Michael Frederiksen fra SvineRådgivningen i årets sidste nyhedsbrev.

På mødet den 31. januar 2022 vil der være faglige indlæg, ligesom vilkår for gruppen vil være på dagsordenen.

- Er du interesseret i at deltage, så sæt datoen i kalenderen allerede nu, lyder det fra Michael Frederiksen, der også er kontaktperson i forhold til tilmelding til gruppen.

 

Salmonellafradraget justeres

I forbindelse med den fremtidige indsats over for Salmonella hos grise blev det besluttet af ophøre med særslagtning af grise fra niveau 3 i januar 2021.

I forlængelse heraf er det nu besluttet at justere salmonellafradraget for slagtegrise. Det oplyste Tican i nyhedsbrevet for uge 52.

Ifølge meddelelsen betyder justeringerne lempeligere betingelser for producenterne, da de største fradragssatser bortfalder, og der samtidig indføres en reaktionstid, hvor der ikke beregnes fradrag.

Den nye fradragsordning træder i kraft med niveauudpegningen den 14. januar 2022 – den 10. hverdag i måneden.

Konkret betyder justeringerne, at fradraget i niveau 2 fastholdes på to procent, at fradraget i niveau 3 bliver fire procent uanset tiden i niveau 3. Det betyder, at fradrag på seks procent og otte procent bortfalder. Der indføres en reaktionstid på en måned for besætninger, der udpeges til niveau 2 eller 3 direkte fra niveau 1. I reaktionstiden trækkes ikke salmonellafradrag. Reaktionstiden gives kun til besætninger, der har ligget i niveau 1 i de forudgående 12 måneder før udpegningen til niveau 2 eller 3.

 

Produktions­afgifterne falder i 2022

Taksterne til svineafgiftsfonden sænkes fra årsskiftet. Det oplyses i et nyhedsbrev fra Danish Crown. Dermed ser afgifterne med virkning fra 1. januar 2022 således ud:

Grise, søer, orner under 110 kg. til slagtning - afgift kr. 5,50, og grise, søer, orner på 110 kg. og derover til slagtning - afgift kr. 10,90.

Smågrise til og med 15 kg. til eksport - afgift kr. 1,20, og smågrise over 15 kg. til og med 50 kg. til eksport - afgift kr. 2,55.

Grise, søer, orner over 50 kg. til og med 135 kg. til eksport - afgift kr. 5,50, og grise, søer, orner over 135 kg. til eksport - afgift kr. 10,90.

Ifølge slagteriet er svineafgiftsfondens formål at styrke den samlede svinekødsektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Fondens midler anvendes blandt andet til at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, til at styrke sektorens bæredygtighed og produktivitet gennem hele værdikæden samt til at øge markedsadgangen for grisekød både nationalt og internationalt.

 

Ny sårhelende salve på markedet

Jorenku A/S har udviklet en ny desinficerende og udtørrende salve til hudreparation og sårheling – Staldren® Salve.

Staldren Salve er en specialudviklet salve baseret på de gode egenskaber fra Staldren, hvilket gør, at salven udover at være desinficerende og udtørrende også er ammoniakbindende og holder fluer væk. Alt sammen egenskaber som er med til at forebygge bakterieinfektioner i sår og rifter.

Staldren Salve smøres direkte på sår, indtil der udvikles en skorpe. På den måde opnås effektiv sårheling med gavnlig effekt på blandt andet ringorm. Hos heste ses yderligere en god effekt på muk.

Staldren Salve fås i tuber med 250 ml.

Læs også