Få overblik over fremstillingsprisen ved udsving i råvarepriserne

Seges Innovation har udviklet en beregner, som giver mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på den foreløbige gennemsnitlige fremstillingspris for 2021. Det nye værktøj giver mulighed for at sammenligne tal fra egen produktion med en driftsgrensanalyse.

I en usikker tid, hvor råvarepriserne bliver udfordrede af krig i Ukraine, svingende efterspørgsel på verdensmarkederne og meget mere, kan det være en svær øvelse at vide, hvordan fremstillingsprisen påvirkes. Voldsomme stigninger på input som energi, gødning og dieselolie og øget inflation, der skubber på lønudviklingen, betyder en stigning i omkostninger i landbrugsproduktionen.

Det er baggrunden for, at erhvervsøkonomerne i Seges Innovation har lavet en beregner, som giver mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på fremstillingsprisen.

På Svineproduktion.dk og på Landbrugsinfo.dk informeres om det nye værktøj, hvor grundlaget er en foreløbig gennemsnitlig fremstillingspris for 2021.

Med beregneren er der mulighed for at sammenligne med tal fra egen produktion, hvis man har – eller får udarbejdet – en driftsgrensanalyse.

Baseret på Business Check 2021

I beregneren kan der vælges mellem fremstillingspris for smågrise, slagtegrise, korn, grovfoder og mælk. I beregneren skal man blot vælge det, der er relevant.

Beregneren er baseret på foreløbige gennemsnitstal fra Business Check 2021.

Seges Innovation oplyser, at datamængden bag gennemsnitstallene er allerede for de foreløbige fremstillingspriser så store, at der ikke forventes væsentlige ændringer, selv når dataopsamling er komplet.

Læs også