Husk at få styr på smågrisene

Uden et vidundermiddel til at tage over for zinken hos smågrisene, skal soholdere være skarpe på fodring og øget fokus på klimastalden, lyder det fra svinekonsulent i Velas, Peter Mark Nielsen.

Gennem de sidste fem år har slagtesvinene øget deres produktivitet markant, blandt andet ved hjælp af diverse produktionskoncepter og et øget fokus på at bevare en slagtesvineproduktion i Danmark.

Derfor har smågrisene, ifølge svinekonsulent Peter Mark Nielsen, været et lidt overset potentiale i dansk svineproduktion gennem de sidste mange år. Men soholdene er løbende optimeret og trimmet, og 40 fravænnede grise pr. årsso er ved at være virkelighed i flere besætninger.

- Samtidig står vi også med den velkendte udfordring, at medicinsk zink skal udfases til sommer. Men da der ikke er kommet en afløser for zink i startfoderet, og der heller ikke er udsigt til en sådan løsning, er de enkelte soholdere nødt til at udfase den medicinske zink på samme måde, som man gjorde med de antibiotiske vækstfremmere for snart 25 år siden – nemlig gennem bedre fodring og et øget fokus på klimastalden, siger Peter Mark Nielsen, svinekonsulent og foderspecialist i Velas.

Syre og groft formalet foder fungerer

Han peger på, at man på fodersiden kan dreje på de velkendte håndtag såsom lavere proteinniveau. En startblanding uden zink skal være i niveauet 120-125 gram std. ford. råprotein pr. foderenhed.

- Vi ser også, at syre fungerer fint. Her skal dosis være omkring en procent i foderet og gerne suppleret med to promille syre i drikkevandet, siger Peter Mark Nielsen.

- Desuden viser nye forsøg, at groft formalet foder er bedre end fint formalet foder, når det kommer til at undgå fravænningsdiarre.

Test vandkvaliteten før der investeres

Svinekonsulenten peger også på vigtigheden af, at drikkevandet er rent, let tilgængeligt, og der skal være nok af det. Desuden skal vandventilerne yde en liter vand i minuttet også i spidsbelastningerne.

- Der er efterhånden mange rådgivere, dyrlæger og sælgere, der tilbyder at lave en test af vandkvaliteten. Det er min klare anbefaling, at man først og fremmest finder ud af, om vandet er i orden, før man investerer i vandrensning. Ellers er det bare spildte penge, siger han.

Nyt koncept skal løfte smågrisene

Gennem de seneste år har slagtesvinene haft en markant produktionsfremgang. Ønsket er også, at en tilsvarende fremgang kan opnås hos smågrisene.

Faktisk har erfaringerne fra »Produktionskoncept Slagtesvin« været så gode, at Seges Svineproduktion sammen med en række lokale svinekonsulenter, herunder Velas, netop nu startet op med et tilsvarende koncept til smågrise, hvor målet er både at udfase zink og øge produktiviteten i smågrisestaldene.

Læs også