150 millioner Novo Nordisk-kroner til landbrugsforskning

Der skal gøres noget ved antibiotikaresistensen på verdensplan. Det er man enige i hos Novo Nordisk Fonden, der har doneret 150 millioner kroner til forskning på området.

Forskere fra universitet i Danmark, Holland og USA går nu sammen i et projekt for at få ny viden om, hvordan man kan bekæmpe udviklingen af antibiotikaresistens.

For nye tilgange til forebyggelse af almindelige tarminfektioner hos grise vil bidrage til at reducere behovet for antibiotika i landbruget og reducere spredningen af antibiotikaresistens.

I projektet, der bærer navnet Pig-Paradigm, indsamler forskerne viden om grises tarm-mikrobiom. Griseproduktion er nemlig en af de globale storforbrugere af antibiotika, og kan forskerne finde løsninger, der kan reducere brugen af antibiotika i griseproduktionen, kan de også komme tættere på at bekæmpe antibiotikaresistensen. Projektet støttes med 150 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

- Antibiotikaresistens er blandt de største globale trusler mod vores sundhed. Med støtten til projektet ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til, at der frembringes ny viden, som kan bidrage til at reducere brugen af antibiotika i griseproduktion og derved modvirke udviklingen af resistente bakterier, siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden.

Skal redde menneskeliv

I projektet undersøger forskerne blandt andet, hvordan bakterierne interagerer, og om ændringer i kostsammensætningen eller miljøet kan påvirke tarmfloraen i en sådan grad, at der kan bruges betydelig mindre mængder antibiotika og dermed undgår at blive resistente over for antibiotika.

- Grise bliver ligesom mennesker født uden bakterier i tarmene for siden at udvikle et bakterielt miljø i tarmen mens de indtager mælk. Men når smågrisene tages fra soen og skal vænne sig til både et nyt staldmiljø og en ny kostsammensætning, får mange grise diarré, forklarer bevillingsmodtager Charlotte Lauridsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

I Pig-Paradigm indsamler vi, tilføjer hun, viden om, hvordan grisenes naturlige modstandskraft i tarmen kan øges. Kan modstandskraften øges, kan forekomsten af diarrésygdomme reduceres, og dermed behovet for antibiotika.

Tarmprøver fra grise og de mange data, som indsamles, kommer under lup hos både forskere i Danmark (Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet) og internationalt (University of California, Davis og Wageningen University & Research i Holland).

Læs også