Er dødeligheden for høj i soholdet?

I løbet af denne uge får alle soholdere et brev i deres e-Boks med information om so-dødeligheden i egen besætning. Er so-dødeligheden for høj, skal der sættes ind med tiltag for at få den bragt ned.

Sodødeligheden har på landsplan været stigende siden 2017. Derfor sender Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris igen i år et brev ud til alle soholdere via e-Boks, der gør opmærksom på sodødeligheden og udviklingen i egen besætning.

- De seneste års stigning er en uacceptabel tendens, som vi som branche i fællesskab er nødt til at ændre. Med brevet ønsker vi, at den enkelte soholder bliver opmærksom på sodødeligheden i egen besætning. Vi opfordrer alle til at have fokus på deres søer. Er sodødeligheden for høj eller er dødeligheden steget siden 2020, opfordrer vi til hurtigst muligt at sætte ind med målrettede tiltag så dødeligheden falder, lyder det fra Christian Fink Hansen, sektordirektør i L&F Sektor for gris i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Her oplyses det endvidere, at 16 procent af årssøerne i Danmark blev sendt til DAKA i 2021. Det er en stigning fra 2020, som lå på 15 procent. Branchens målsætning er, at sodødeligheden på landsplan skal være 9 procent.

Forskellen fra 2020 til 2021

I brevet kan besætningsejerne se, om deres tal for sodødeligheden er steget eller faldet fra 2020 til 2021.

Det gælder både på CVR- og CHR-niveau, som gør det muligt at lave korrelation alt efter driftsform, flytning af dyr eller andet. Her gør svineproduktion.dk opmærksom på, at døde søer inddraget, også omfatter døde polte og slagtegrise vurderet over cirka 120 kg.

I meddelelsen påpeges det også, at dagligt fokus og målrettet management i soholdet er afgørende for at bringe sodødeligheden ned.

Seges Innovation har samlet viden og vejledninger til, hvad der konkret kan gøres for at sænke sodødeligheden.

Følg med i udvikling

På temasiden soliv.dk kan man blandt andet se eller gense en række webinarer med fokus på det kloge tilsyn af søer, håndtering og vurdering af polte og håndtering af søer i den varme periode, som er den periode, hvor sodødeligheden er højest.

Med egne registreringer kan sodødeligheden overvåges i egen besætning ligesom man via Landmand.dk, som leverandør til DAKA, kan følge med i udviklingen af leverede døde søer. 

Efter sommerferien afholder Seges også et webinar, hvor man kan blive klogere på det nye registreringsværktøj til sodødeligheden, som fås i Cloudfarms og Agrosoft.

Læs også