Dårlig vandkvalitet har konsekvenser

Hvis ikke man sikrer rent drikkevand ved grisene, påvirker det produktionsresultaterne, og grisene yder mindre, skriver 3S, der samtidig påpeger, at rent vand er endnu mere vigtig i en tid uden zink.

- Vand er det billigste og mest betydningsfulde »fodermiddel«, der er i griseproduktionen. Derfor er fokus på kvaliteten af grisenes drikkevand meget vigtig. Det skriver 3S i sit seneste Fagligt Nyt.

Ifølge 3S er det meget få griseproducenter, der har vandprøver, der lever op til de krav, der er til vandkvaliteten.

- Vi har i Danmark taget rigtig mange prøver. Anolytech har i Sverige taget 231 vandprøver ved forskellige husdyr og de eneste, der havde godkendt vand, var de prøver, der blev taget i zoologiske haver.

Vandprøver tages, hvor grisene drikker

Når der i dag tages vandprøver, tages det der, hvor vandet kommer ind, og her er vandkvaliteten næsten altid godkendt. I nyhedsbrevet påpeger 3S, at hvis man skal tage en reel vandprøve, skal den tages, der hvor grisene drikker - i drikkeniplen.

Når grisene går og roder på gulvet, vil de få nogle bakterier på trynen, som sætter sig på drikkeniplen, når de drikker. Nogle af disse bakterier kan smitte andre grise, som drikker efterfølgende, og andre bakterier vandrer op i vandsystemet og spredes til andre stier, sektioner og stalde.

Efter udfasning af zink er det vigtig at have fokus på alle de ting, der kan gøre det til en succes, og rent drikkevand er i hvert fald en af de vigtigste ting, som også omkostningsmæssigt er til at håndtere.

Bakterier fra biofilm

Hvis ikke man sikrer rent drikkevand ved grisene, påvirker det produktionsresultaterne, og grisene yder mindre. Vandstrenge skal være rene og fri for biofilm. Biofilm er grobund for bakterier, og langt de fleste bakterier, der er i vandet, er bakterier som frigives fra biofilmen.

Biofilm dannes også ved medicinering i vandstrengen, og derfor skal den også holdes ren.

- Indholdet af vand i kroppen er forholdsvis konstant, da vandbalancen er »garant« for de indre organers funktioner. Det gælder både foderoptagelsen og foderudnyttelsen, og hvordan søerne malker, og grisene vokser, oplyser 3S og forklarer videre:

- Dårlig vandkvalitet vil mindske vandoptagelsen og kan give dehydrering både ved søer og pattegrise, og det er med til at gøre det sværere at udfase zink. De varme somre, som vi oplever, ser man ofte, at grisene ikke vokser så meget, og her er en af årsagerne, at grisene har behov for mere vand, men er vandkvaliteten ikke i orden, vil den ved høje temperaturer blive endnu dårligere, og så drikker grisene for lidt.

Bakteriefrit vand

Man kan med en ATP-test hurtigt finde det niveau, vandkvaliteten ligger på. Efterfølgende kan man tage nogle vandprøver og sende til laboratoriet, hvis man for eksempel vil have undersøgt indholdet af E. Coli. Det er ifølge 3S noget dyrere, og derfor vil ATP-testen ofte være tilstrækkelig.

- Med et Anolytech-anlæg, som 3S forhandler, fjerner vi biofilm i vandsystemet og sikrer bakteriefrit vand ved dine dyr, og du slipper for at rense og skylle rørene, når sektionen tømmes, lyder det også i nyhedsbrevet.

Vandbehovet hos grise:

Dyregruppe: Vandbehov liter/dag

Pattegrise inkl. somælk: 1 – 2

Smågrise: 1 – 5

Unggrise: 4 – 8

Slagtegrise: 6 – 10

Drægtige søer: 12 – 20

Diegivende søer: 25 – 30

Orner: 8 – 10

Kilde: Seges

Læs også