Griseproducenterne kan øjne lys forude

Efter en lang og hård periode er der i 2023 nu positive forventninger til griseproducenternes indtjening.

De seneste 12 måneder har været en lang og hård periode for griseproducenterne, der med kombinationen af en rekordlav notering og en meget høj foderpris har måtte sande, at det ikke er muligt at tjene penge på at producere grise. Tværtimod.

Finn Skotte fra VKST, økonomirådgiver og specialist i griseøkonomi, påpeger dog, at det heldigvis er begyndt at lysne.

- Med de seneste noteringsstigninger og en god høst i baghånden kan de fleste griseproducenter nu se lidt mere optimistisk frem mod regnskabsafslutning 2022, hvis prognosen for 4. kvartal kan indfries, siger Finn Skotte.

Prognosen for 4. kvartal er på 13 kroner pr. kg. (og efterbetaling: 1.30 kroner pr. kg.) og knap 500 kroner pr. smågris, og den gode udvikling forventes at fortsætte i hele 2023.

I 2022 (og i 2021) har det været vanskeligt at opnå en tilfredsstillende notering på smågrise til eksport. Finn Skotte forklarer, at der nu med en stigende efterspørgsel på smågrise ned gennem Europa forventes en lavere manko på smågrise til eksport i forhold til den danske notering.

- En forudsat god udvikling på notering i 4. kvartal vil sammen med en god høst og en større/mindre selvforsyningsgrad på korn samt eventuelt positivt bidrag fra andre indtægtskilder på bedriften såsom udlejning, maskinstation, vindenergi eller andet kunne give sorte tal på bedriftsniveau for 2022, spår Finn Skotte.

Bedre likviditetsflow

Han forklarer yderligere, at der oven i den realiserede indtjening for 2022 regnskabsmæssigt i mange tilfælde vil skulle indregnes en meget betydelig, positiv konjunkturopskrivning på besætning og egne kornbeholdninger i slutningen af året.

- Der vil på en besætning med 1.000 årssøer eller en bedrift med 15.000 slagtesvin årligt (5.000 grise på stald) formentligt skulle indregnes en regnskabsmæssig konjunkturopskrivning på mere end én million kroner. En indlejret kornbeholdning af egen høst på 10.000 hkg. vil give en konjunkturopskrivning på over en halv million kroner.

Finn Skotte mener derfor, at griseproducenterne nu i resten af 2022 kan se ind i et bedre likviditetsflow for de fleste producenter med forventninger til regnskab 2022, som er markant løftet i forhold til den kendte udvikling for nogle måneder siden.

- Og det er uanset de indregnede, stigende omkostninger til foder og energi. Og med prognosen for 2023 har jeg kun positive forventninger til griseproducenternes indtjening i 2023, slutter Finn Skotte.

Læs også