Diesel til udtørring er ikke så dyr som konsekvensen ved diarré

- Olie er dyrt, kan jeg ikke spare på varmen? Det spørgsmål stiller og besvarer en svinerådgiver.

- Jo du kan uden tvivl spare på varmen, bare det ikke går ud over dyrene.

Svinerådgiver Peter Mark Nielsen fra Velas, stiller i nyhedsbrevet »Trynekontakten« spørgsmålet, hvorvidt det er muligt at spare på olien til opvarmning og giver samtidig sine anbefalinger i svaret.

Udtørring efter vask og opvarmning, inden dyrene sættes ind, skal stadig gøres.

 

Diarré er dyrere end diesel

Ifølge Peter Mark Nielsen har udfasning af zink vist vigtigheden af netop udtørring inden indsættelse af smågrise i klimastalden.

- Sætter du nyfravænnede ind i en stald, der er fugtig, er der næsten garanti for diarreudbrud.

- Sætter du nyfravænnede ind i en stald, der er fugtig, er der næsten garanti for diarreudbrud.

Peter Mark Nielsen, svinerådgiver, Velas

Og ifølge rådgiveren er en klimastald, der rammes af fravænningsdiarre, meget dyrere end den dieselolie, der skal bruges.

Man bruger cirka en liter diesel pr. kvadratmeter stald, hvilket giver cirka en liter diesel pr. ni grise.  Omkostningen til udtørring er altså under en krone pr. gris, selv med dagens energipriser.

En fugtig stald er en dårlig forretning

- I slagtesvinestalden skal der bruges en liter pr. fire grise, altså er udgiften pr. gris større, og de vil normalt ikke reagere så tydeligt som smågrisene, men omkostningen er stadig stor, hvis det øger foderforbruget, lyder det fra Peter Mark Nielsen, der påpeger, at et kg ekstra foder koster i omegnen af 2,6-2,8 kroner.

Ifølge svinerådgiveren er der ganske vist aldrig lavet et forsøg, der viser, hvad der kan tjenes ved god udtørring, men det skyldes, at man er ret sikker på, at det er en meget dårlig forretning at starte i en fugtig stald.

Til gengæld kan der mange steder spares på olien ved at indstille tørreprogrammet rigtigt.

- Vi ser også stadig minimumsventilation, der kører for meget og dermed trækker dyr varme ud af stalden, påpeger Peter Mark Nielsen.

- Vi ser også stadig minimumsventilation, der kører for meget og dermed trækker dyr varme ud af stalden

Peter Mark Nielsen, svinerådgiver, Velas

Så selvom vi ikke kan undvære varme til udtørring, så kan det ofte lade sig gøre at minimere forbruget, uden at det går ud over dyrene.

Læs også