Vandrensning og medicin på vandet kan være en dårlig kombination

På baggrund af et nyere studie fraråder dyrlæger, at man lader staldens ECA-anlæg og vandmedicinering køre på de samme dage.

- Besætninger, der anvender ECA (Electro Chemical Activated) rensningsanlæg i klima- og/eller slagtesvinestalde, skal være opmærksomme på ikke at lade anlægget køre samtidig med, at der er medicin i vandet.

Anbefalingen kommer i en meddelelse på Danvets hjemmeside.

Her oplyser dyrlægerne, at rensningsanlægget indeholder hypoklorsyre, som kan nedbryde flere forskellige antibiotika, hvilket et nyere studie viser.

- Ved nogle medicinprodukter blev det aktive stof reduceret med hele 40-50 procent.

Kan koste klinisk effekt

Rent praktisk betyder det, at grisene måske ikke får den rette dosis af medicinproduktet, hvilket går ud over den kliniske effekt og måske også resistensudviklingen.

- Vi anbefaler derfor, at ECA-anlægget og vandmedicineringen IKKE kører på de samme dage, lyder det fra Danvet.

Læs også