PFAS sender fiskemel i foder i modvind

Fiskemel er mistænkt i sagen om PFAS i økologiske æg, og det har også sat proteinkilden i spotlyset i forhold til svinefoder. Fiskemel kan heldigvis erstattes.

Efter at der er fundet PFAS stoffer i økologiske æg, er der opstået mistanke om, at det er fiskemel, der har bragt stoffet ind i æggene og dermed ind i vores fødekæde. Det har fået brugen af fiskemel i svinefoder lidt i modvind, og Seges er da også kommet med nye anbefalinger, hvilket er mest rettet mod den økologiske svineproduktion, da den konventionelle produktion i forvejen er langt nede i brugen af fiskemel.

Det oplyser Frank Krog Jensen, som er markedschef hos grovvareselskabet 3S, blandt andet i 3S Nyt fra uge 7, hvor han sætter fokus på proteinkilden, og på de alternativer der er til fiskemel.

Fordelen ved fiskemel

Ifølge Frank Krog Jensen er der flere årsager til, hvorfor vi overhovedet bruger fiskemel til især de mindste smågrise og i mindre grad til diegivende søer. Prisen har jo været rigtig høj i lang tid.

- For det første indeholder fiskemel protein af »høj biologisk værdi«, som det ofte er sagt. Det vil sige protein og aminosyrer har en høj fordøjelighed, hvilket især gælder ved sammenligning over til sojaskrå. For det andet indeholder fiskeolien i fiskemelet omega 3 fedtsyrer. Disse er gode for immunforsvaret og dyrenes frugtbarhed samt også pattegrises livskraft ved fødsel, siger han.

Fiskemel indeholder endvidere carnitin, som er et B-vitaminlignende stof. Det hjælper med at nedbryde kropsfedt og hjælper således med en mere effektiv energiomsætning. Endelig bidrager fiskemel også med gode mineralstoffer fra fiskeben.

Ulemper er der også

Frank Krog Jensen påpeger, at der imidlertid også er lidt malurt i bægeret.

- Indholdet af totalprotein er højt, og det betyder, at der vil være en del overskudsprotein, som havner nede i den bageste del af grisens tarmsystem til gavn for sygdomsfremkaldende bakterier.

- Derudover har man tidligere konstateret, at indholdet af næringsstoffer - især calcium – kan være noget svingende. Det skyldes formentlig, at vi har at gøre med et restprodukt.

Der er alternativer

Frank Krog Jensen gør det klart, at fiskemel godt kan erstattes.

- De fleste har i efterhånden en del år brugt andre proteinkilder, hvoraf den største part er en form for sojaproteinkoncentrater, som via en form for behandling gøres mere tilgængelig for den lille gris.

Han peger endvidere på, at der også er andre maritime proteinprodukter på vej ind på markedet, men at der her er et behov for at få bekræftet, at vi ikke får PFAS ind ad den vej.

- I 3S har vi i en del år markedsført de to sojaproteinprodukter Reprofish og Provisoy. Begge produkter er fremstillet af firmaet Cargill i Holland, og det karakteristiske ved begge produkter er, at de har en særdeles høj tre timers fordøjelighed i sammenligning med almindelig sojaskrå, fiskemel og andre sojaproteinkoncentrater, lyder det fra markedschefen.

Højt fordøjelige produkter

Om produkterne forklarer han videre, at den høje og hurtige fordøjelighed betyder, at mængden af overskudsprotein i den bageste del af tarmen bliver særdeles lav, så risikoen for diarre mindskes.

- Reprofish indeholder fiskeolie og canitin, hvorved fiskemels gode egenskaber overføres. Desuden er der tilsat mineraler og aminosyrer, så produktet bliver en decideret fiskemelserstatning. Provisoy er et rent sojaproteinprodukt, hvor proteinet er forarbejdet på samme måde som proteinet i Reprofish.

Begge produkter er i micrumstrukturen, en krymmelagtig form, der, ifølge markedschefen, gør produktet meget letløbende.

Læs også