PRRS-fri med godt landmands- og dyrlægeskab

- Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele, lød det fra dyrlæge Anne Priebe, da hun på Porcus Årsmødet forleden gav et indblik i de foreløbige erfaringer med PRRS-områdesaneringer.

Da Porcus forleden holdt årsmøde i Fredericia, gav dyrlæge Anne Priebe et indblik i de foreløbige erfaringer, som Porcus har gjort sig fra områdesaneringer i forbindelse med den nationale plan for at reducere PRRS.

- I 2022 var der 25 procent af de danske slagtesvin der var negative for PRRS på antistofmålinger. Målet er, at vi i 2025 skal nå op på 25 procent af de danske slagtesvin der er antistofnegative. På sohold var der i 2022 58 procent der var antistof negative og målet er, at nå op på 85 procent i 2025, fortalte Anne Priebe indledningsvist om den nationale målsætning, hvor det der er den store hurdle er, at finder man virus ved slagtesvin i 2025, så koster det et træk i noteringen og også et ret stort fradrag.

Sammen om målet

Anne Priebe fortalte videre, at det også er rigtig dyrt at blive reinficeret med PRRS.

- Det koster både på sundheden, og det koster på produktiviteten og dermed i sidste ende også på økonomien i en besætning. Så ved at vi kan få reduceret PRRS betydeligt landet over, vil jeg mene, at det også kan være med til at højne sundheden generelt og også produktiviteten generelt.

- Så det er godt landmandskab - og også dyrlægeskab for den sags skyld, at vi hjælper hinanden med at komme i mål, understregede dyrlægen, der både beskrev erfaringerne fra tidligere områdesaneringer, der lykkedes med succes, samt det igangværende forløb og handlingsplanen for den store områdesanering i Sundeved og Als, der blev sat i gang før jul.

Koordinering ved sanering

Sundeved og Als er et stort område, hvorfor saneringen er opdelt i mindre områder. I alt fem praktiserende dyrlæger er veterinærfaglige koordinatorer for projektet, hvor Anne Priebe er koordinator for Sundeved Nord. Den overordnede administration varetages af Landbrug & Fødevarer.

Svinerådgiver Pernille Elkjær fra SvineRådgivningen er områdeadministrator for Sundeved og Als og hun sender en statusopdatering rundt til de fem dyrlæger i området hver måned, så dyrlægerne ved, hvordan det ser ud i egne og omkringliggende områder. Derudover er det planen, at der kommer til at være en lignende statusopdatering til landmændene hver tredje måned.

I forbindelse med saneringen i Sundeved og Als afholdes der desuden månedlige teamsmøder de områdeansvarlige iblandt. Desuden holdes der løbende kontakt med alle de besætningsdyrlæger, der er i området, som ikke er fra Porcus, ligesom der afholdes fysiske møder landmænd og dyrlæger imellem.

Vigtige forudsætninger for succes

Når den enkelte besætning erklæres fri, sker det ud fra den samme fritestningsprotokol, så en besætning erklæres fri for PRRS på samme grundlag som nabobesætningen. Desuden testes de stabile besætninger med blodprøver af vækstgrise, så det fortsat sikres, at de er stabile.

- Vi kommer til at sanere soholdene først, derefter negative vækstgrise – og vi gør det synkront. Bagefter kommer vi til at slippe poltevaccinationerne i området, forklarede Anne Priebe.

Dyrlægen pegede herudover på en række vigtige forudsætninger i forhold til at få en sådan områdesanering til at lykkes. Det gælder blandt andet de tomme stalde:

- De tomme stalde er et vigtigt parameter, vi skal kigge på, når vi laver de her områdesaneringer. Lige nu har vi fået kontaktet rigtig mange af ejerne i vores område omkring for at understrege vigtigheden af, at der ikke bliver indsat positive grise der. I stedet har vi drøftet, at vi kan bruge dem til at indsætte negative grise, som en del af en sanering, så vi kan bruge de tomme stalde fornuftigt der og så lade de positive grise være i de stalde de kommer fra.

- Så er det selvfølgelig også vigtigt, hvis man laver nye kontrakter, at man har dyrlægen med inde over, så vi er sikker på, at vi ikke, når vi er ved at få et område fri, kommer til at købe nogle positive grise ind igen, påpegede Anne Priebe.

Alle skal med

Dyrlægen understregede endvidere nødvendigheden i, at der er åbenhed blandt landmænd og dyrlæger.

- Jeg synes, at man på de møder, vi har holdt indtil videre, har lagt på bordet, hvad ens status er, og også hvad ens fremtidige plan er med saneringen. Det er vigtigt, hvis det her skal lykkes. Og så er der selvfølgelig også den med, at alle er nødt til at være med, for at vi kan få et område frit.  

Med citatet: »Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele« rundede Anne Priebe sit indlæg af.

Læs også