Indkalder til stormøde: Andelshavergruppe vil reformere og modernisere Danish Crowns top fra bunden

Svineproducenter, som står bag hver syvende gris til andelsslagteriet, vil arbejde for et mere aktivt ejerskab og markante vedtægtsændringer. Repræsentantskabet og formanden i Danish Crown A/S skal være mere professionelle, mener de og lægger op til opgør med en-mand-en-stemme-princippet. 10. oktober inviterer de alle interesserede til stormøde på Bygholm.

Mads Rauff-Bjerre. Arkivfoto: Camilla Bønløkke Mediet Finans har regnet sig frem til, at Danish Crown i store dele af i år har afregnet hvert kg svinekød tre kroner lavere end konkurrenterne. Nu kræver en række andelshavere markante ændringer i slagterigigantens top og indkalder til stormøde. Arkivfoto: Bøje Østerlund Arkivfoto

En gruppe af svineandelshavere, der leverer cirka 15 procent af de cirka 11 millioner grise, som årligt slagtes hos Danish Crown (DC) i Danmark, indkalder til stormøde.

Mødet afvikles tirsdag den 10. oktober fra klokken 14 på Bygholm Landbrugsskole.

Baggrunden er den aktuelle krise, som andelsslagteriet befinder sig i. Talsmændene for gruppen anslår, at alle DC-leverandørerne har et årligt efterslæb på 2,5-3 milliarder kroner, når de benchmarker sig mod den tyske notering.

- Stormødet og initiativerne, vi lægger op til, er rettidig omhu. Men det kunne godt være gjort noget før, siger sjællandske Peter Kjær Knudsen og jyske Mads Rauff-Bjerre. De to er blandt landets største svineproducenter, og sammen med en gruppe på godt 20 svineproducenter kræver de nu et markant og gennemgribende opgør med den måde, Danish Crown er organiseret på.

- Vi har en positiv tilgang til det her. Vi vil arbejde for et ejerskab, hvor vi går fra at være passive ejere, der mest ser sig selv som leverandører, til at være mere aktive ejere. Vi ønsker at modernisere og effektivisere Danish Crown for at fremtidssikre slagteriet. Det kræver vedtægtsændringer, og det vil vi nu arbejde for, pointerer talsmændene for andelshavergruppen.

Brainstorm i maj

I 2010 blev Danish Crown omdannet til et A/S. Selskabskonstruktionen er imidlertid sådan, at Danish Crown er ejet af andelsselskabet »Leverandørselskabet Danish Crown Amba«.

AmbA’et har en andelsejervalgt ledelse, der udgøres af ejerkredsen af de mere end 6.000 landmænd, som leverer husdyr til slagteriet. Formanden for både AmbA og A/S er landmand Erik Bredholt.

Andelshavergruppen mødtes i maj måned, hvor de delte hinandens bekymringer over udviklingen i Danish Crown. Her udarbejderede de også en række fælles forslag til reformering og modernisering af slagteriet.

DC kender tankerne

Stormøde-gruppen præsenterede i juli deres tanker for Erik Bredholt hjemme på hans svinegård mellem Aarhus og Randers og senere for hele AmbA-bestyrelsen i slagteriet.

- Vi har haft en god dialog. Men processen stopper så også der. Beskeden til os var, at vi skal gå via repræsentantskabet. Tanken er derfor, at vi nu, via de kommende kredsmøder i Danish Crown, skal have nogle ambassadører ind i selskabet, der kan være med til at reformere toppen i vores slagteri fra bunden, lyder analysen fra andelshavergruppen.

- Vi har det fint med AmbA-delen. Men i Danish Crown A/S vil vi indføre en generalforsamling for samtlige andelshavere, hvor man vælger bestyrelsen. Vi ønsker en vedtægtsændring, som skal betyde, at vi stemmer efter det antal kg, vi leverer til slagteriet. Gerne med en øvre grænse på f.eks. to eller fem procent, som man kender det fra andre aktieselskabers vedtægter.

- Vi har jo stiftet et Danish Crown A/S. Det vil vi ind og røre ved, og vi har en unik mulighed for at bruge vores aktieselskab bedre end i dag. Hvorfor ikke bruge den mulighed, påpeger initiativfolkene.

A/S-formand skal hentes ude

I dag kommer formand og næstformand i Danish Crowns aktieselskab direkte fra AmbA’et, hvor de er selvvalgt ind i A/S’et. Derfor er Erik Bredholt både formand for AmbA-delen og for aktieselskabet.

- Det så vi gerne ændret, så formanden for aktieselskabet bliver en professionel formand, der har de store kompetencer, som skal til på den post, forklarer Mads Rauff-Bjerre og Peter Kjær Knudsen.

Det sker med henvisning til, at Danish Crown AmbA i grove træk fungerer som en investeringsforening for andelshaverne, mens A/S’et er moderselskab for slagteriet og alle dets datterselskaber, hvorfor det ikke mindst er i A/S-delen, at de tunge, forretningsmæssige bestyrelsesbeslutninger træffes.

Umulig opgave for en landmand

Mads Rauff-Bjerre og Peter Kjær Knudsen tilføjer, at mange andelshavere nok har svært ved at forstå, hvordan det kan være gået så galt for Danish Crown, som det er tilfældet lige nu.

Mediet Finans har regnet sig frem til, at Danish Crown i store dele af i år har afregnet hvert kg svinekød tre kroner lavere end konkurrenterne. Og i de første 11 måneder af indeværende regnskabsår ligger afregningen ifølge mediet mere end to kroner bagud pr. kg.

- Vi har stor respekt for den nuværende formand. Men hans opgave er ikke realistisk. Men hvis man selv som landmand skulle prøve at sætte sig i formandsstolen for så stort et selskab med så mange aktiviteter i ind- og udland, hvor skulle man så få de kompetencer fra?

Erfaring fra fødevarebranchen

Derfor skal en A/S-formand ind udefra – med stor erfaring fra fødevarebranchen. Og så kunne man bruge Erik Bredholts kompetencer og erfaring i vores AmbA, som skal svinge stokken over A/S-bestyrelsen, pointerer Peter Kjær Knudsen og Mads Rauff-Bjerre.

Initiativgruppen foreslår, at AMBA-bestyrelsen er valgudvalg til opstilling af kandidater til A/S-bestyrelsen. Generalforsamlingen stemmer så ud fra den liste, men kan også opstille yderligere kandidater.

Parterne foreslår desuden, at AMBA-formanden altid er født næstformand i A/S-bestyrelsen, så kontinuiteten over til AMBA bevares.

Historisk opgør

Initiativgruppen lægger samtidig op til et markant og historisk opgør med andelsbevægelsens grundlov om, at én mand har én stemme.

- Vi ønsker en vedtægtsændring, som skal betyde, at vi stemmer efter det antal kg, vi leverer til slagteriet. Gerne med en øvre grænse på f.eks. to eller fem procent, som man kender det fra andre aktieselskabers vedtægter.

I tråd med det vil vi arbejde for, at vi får et mere aktivt og moderniseret repræsentantskab i Danish Crown. Vi er nødt til at have styrket bestyrelsen igennem repræsentantskabet. Vi skal være mere aktive ejere, gentager folkene bag stormødet på Bygholm.

- Bliver svært at stoppe

Hvad nu, hvis I ikke kan få lydhørighed overfor det her. Hvad gør I så?

- Det, vi har sat i gang, er så stærkt, at det bliver svært at stoppe. Vi har nogle folk med her, som ikke bare sådan lige stopper, og vi tror helt sikkert på, at vi får det igennem.

- Vi mener også, at tiden er moden til det. Hvis man ser på noteringen det sidste års tid, så ser vi i hvert fald, at der er et meget stærkt behov for at gøre noget aktivt.

Vi mener, at det også vil få flere landmænd til at bakke op om selskabet.

Græsrøddernes møde

Har I på stormødet afsat taletid til Danish Crowns formand eller andre fra ledelsen?

- Nej. Det her er vores møde. Men alle danske svineproducenter – selvfølgelig også Danish Crowns folkevalgte ledelse - er meget velkomne. Som nævnt har vi en positiv tilgang til det her. For det er tvingende nødvendigt at redde Danish Crown. Selskabet har enorm indflydelse på alt, der vedrører grise i Danmark. Også i andre slagteriselskaber. Så vi vil opfordre alle svineproducenter til at møde op på Bygholm den 10. oktober.

- Vi skal have vendt den onde cirkel med, at der køres flere levende grise ud af landet, end der slagtes herhjemme. Vi skal have troen på Danish Crown tilbage. Det kræver nogle betydelige ændringer, som vi vil påbegynde på stormødet på Bygholm, understreger Peter Kjær Knudsen og Mads Rauff-Bjerre.

Dagsorden på stormødet

Fremlæggelse af forslag til en ny organisering i Danish Crown A/S

  1. Aktivt ejerskab i Danish Crown via en generalforsamling i Danish Crown A/S for alle andelshavere til valg af bestyrelse i Danish Crown A/S
  1. Andelshaverne stemmer aktivt om bestyrelsen via leverede kg til Danish Crown
  1. Professionalisering og modernisering af Danish Crown A/S

Debat om ideer til professionalisering og mere aktivt ejerskab i Danish Crown

Forberedelse af valg til repræsentantskabet i valgkredsene i december

Hvordan får vi valgt et aktivt og moderniseret repræsentantskab, så der kan foretages et nødvendigt generationsskifte i AmbA-bestyrelsen

Evt.

Kilde: Initiativgruppen bag stormødet

Initiativgruppen

Esper Goul Jensen, Spøttrup

Martin Lambert, Aabenraa

Mads Rauff-Bjerre, Højslev

Knud & Peter Kjær Knudsen, Tølløse/Hvalsø

Ole Sloth Nielsen, Gelsted

Frank Kartz Johansen, Dronninglund

Kasper & Bent Jeppesen, Tybjerg

Rasmus Müller, Roskilde

Claus Clausen, Vojens

Jørgen Stougaard, Glamsbjerg

Jens Iversen, Christiansfeld

Kenneth Øster, Holbæk

Anders Jacobsen, Kalundborg

Karl Ole Jochumsen, Skanderborg

Steen Rasmussen, Otterup

Henrik Solgaard, Glamsbjerg

Ulrik Lunden, Dronninglund

Peter Jacobsen, Veflinge

Erik Sørensen, Middelfart

Anders Andersen, Jerslev

Lars Gosvig, Spøttrup

Peter Kejser, Glesborg

Joachim Clausen, Sorø

Lars Andersen, Svendborg

Preben Larsen, Mesinge

Kilde: Initiativgruppen bag stormødet

Læs også