Fermenteret proteinkilde står stærkt rent klimamæssigt

Den danske proteinproducent, European Protein, har netop offentliggjort klimaaftrykket for sine mælkesyrefermenterede proteinløsninger.

- Med et besparelsespotentiale på op til 92 procent CO2e for forædlet protein i foderet, har landmænd nu endelig mulighed for at vælge en mere bæredygtig proteinkilde til deres dyr – uden at belaste bundlinjen eller reducere effektiviteten.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra European Protein efter, at de har offentliggjort klimaberegninger på virksomhedens fermenterede proteiner.

Foder udgør op til 70 procent af klimaaftrykket for kødproduktion. Forædlede proteinkilder, der typisk anvendes til smågrise, har et relativt højere bidrag til CO2e-regnskabet sammenlignet med mindre forarbejdede råvarer, og derfor er det kritisk, at proteinproducenter arbejder for at tilbyde flere proteinløsninger, der hjælper landmanden til et lavere klimaaftryk på foderet.

European Protein fremstiller både fermenteret sojaprotein, EP200, fermenteret sojaprotein med tang, EP229, men også fermenteret rapsskrå, EP100i, og fermenteret rapsskrå med tang, EP199.

Til forskel fra soja, dyrkes raps og tang lokalt. Alle fire proteinprodukter kan fodres til smågrise og helt eller delvist erstatte traditionelle sojaproteinkoncentrater, imens der spares på klimaaftrykket. Derfor er der rigeligt af muligheder at vælge imellem, fortæller Pia Sørensen, foderrådgiver for European Protein:

- Fermenterede proteiner i alle afskygninger giver mening for både grise– og foderproducenter, økonomisk og klimamæssigt, og derfor ser kunderne det som en win-win løsning. Nu har vi en værdi på CO2e-aftrykket, som kunderne kan bruge i klimaberegningen for at dokumentere, at de har taget et aktivt valg, der ikke kun kommer dyrene til gode, men også klimaet.

Lokale proteiner i foderet

Reduktionen af klimaaftrykket afhænger af, hvilken proteinkilde der erstattes, og hvad den erstattes med. Men der er ingen tvivl om, hvad der har størst indflydelse på klimaaftrykket – nemlig at skifte fra sojaproteinkoncentrat til fermenteret rapsskrå, EP100i, eller tang-versionen EP199.

Hvis sojaproteinkoncentrat erstattes en-til-en med fermenteret rapsskrå, kan landmanden spare op til 92 procent af sin CO2e-udledning, 91 procent ved at skifte til fermenteret raps og tang og 61 procent ved at bruge fermenteret sojaskrå i stedet for sojaproteinkoncentrat. De eksakte reduktioner afhænger af sammensætningen af besætningens foderblandinger.

Bæredygtighed er en bunden opgave

I 2022 besluttede European Proteins ledelse at investere i tredjeparts-dokumentation af klimaaftrykket for dets mælkesyrefermenterede proteiner. Forleden modtog CEO Jens Legarth den 66-siders lange rapport fra Bureau Veritas, som er ansvarlige for beregningerne.

- Solid-state mælkesyrefermentering er anerkendt som en af de mest bæredygtige forædlingsprocesser i forhold til vand-og energiforbrug, men vi vil gerne forbedre os endnu mere. Vi, og resten af foderbranchen, har en bunden opgave i at dokumentere og forbedre vores klimaaftryk for derigennem at bidrage til en reduktion af klimaaftrykket for fødevareproduktionen. Hos European Protein har vi valgt at arbejde med eksterne Life Cycle Assesment-eksperter hos Bureau Veritas, så vi lever op til PEF-standarderne for at udregne klimaaftrykket for vores fermenterede proteiner, udtaler Jens Legarth.

Bureau Veritas har brugt PEF-metoden for foder til rapporten, eller Product Environmental Footprint, der fastlægges af EU-Kommissionen og sikrer, at foderets klimaaftryk kan sammenlignes på tværs. Beregningerne dækker fra vugge til port, hvilket betyder fra afgrøde til det færdige produkt på fabrikken i Danmark.

Kg CO2-ækv/kg foder i bulk fra European Proteins fabrik i Jelling

EP200: Fermenteret sojaskrå, 3,403 kg CO2-ækv/kg foder med LUC (Land Use Change eller forenklet oversat til arealanvendelse og ”regnskovstab”)

EP100i: Fermenteret rapsskrå, 0,733 kg CO2e/kg foder med LUC

EP199: Fermenteret rapsskrå og tang, 0,762 kg CO2e/kg foder med LUC

EP229: Fermenteret sojaskrå og tang, 3,367 kg CO2e/kg foder med LUC

Konventionelt sojaproteinkoncentrat: 8,65 kg CO2e/kg foder med LUC.

Kilde: Seges Fodermiddeltabel, række 61310, omregnet fra enheden tørstof/kg til foder/kg.

Læs også