Klimaaftryk pr. slagtesvin


Der kommer helt sikkert en klimaafgift på landbruget. Sandsynligvis i 2024. Det er forventningen hos svinerådgiver Niels Hegelund fra Velas, der i det seneste nyhedsbrev sætter fokus på, hvordan man kan reducere klimaaftrykket.

- Vi ved fortsat ikke, hvordan afgiften vil blive beregnet – om det bliver på virksomhedens interne aftryk, eller om det bliver på produktniveau (pr. kg gris og pr. kg afgrøde).

- Når alt medregnes, så udleder en gris fra fødsel til slagtning ved afgang fra slagtesvinestalden cirka 293 kg CO2e (metan og lattergas er omregnet til CO2 ækvivalenter), forklarer rådgiveren.

Han oplyser videre, at det første og letteste klimatiltag er hyppig udslusning af gylle, som jo også blev indført som lovkrav i 2023 i alle slagtesvinestalde. Det tiltag giver en reduktion på 11 kg CO2e/slagtesvin.

Hvis man så yderligere kan levere gyllen til biogas, så er der 23 kg ekstra i reduktion. Herudover er der en række tiltag, som har effekt på udledning fra stald og gødningslager.

- Det mest effektive tiltag er linespil + levering til biogas. Her kan man opnå en samlet reduktion på i alt 40 kg CO2e, fortæller Niels Hegelund.

Læs også