bannerPos

Danish sikrer troværdighed og kvalitet for dansk grisekød

Arkivfoto

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
22-10-2019 10:03
Dansk grisekød er noget af det bedste i verden og eksporteres i stadig stigende grad til lande verden over. Danish er dansk svineproduktions kvalitetsprogram, der er med til at skabe tillid til dansk grisekød.

Hvert år udstedes ca. 3.000 Danish-certifikater, der dokumenterer høj kvalitet af dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i danske svinestalde. 28.000 lastbiler synes, vaskes og desinficeres, så risikoen for indførelse af sygdomme, såsom Afrikansk Svinepest, minimeres.

Alt sammen i et kvalitetsprogram, der er oprettet af svineproducenterne selv for at beskytte landet mod uønskede smitsomme sygdomme, og for at dokumentere kvaliteten af deres daglige arbejde.

De fleste lande, som danske landmænd leverer grisekød til, har deres egne regulativer og krav til produktionen. Det kræves som oftest, at Danmark minimum lever op til hvert enkelt lands individuelle kvalitetsprogram.

Derfor har danske svineproducenter deres eget kvalitetsprogram kaldet Danish, der sikrer kontinuerlig høj dansk kvalitet.

- Dansk svineproduktion er et foregangsland på rigtig mange områder, og det er Danish endnu et eksempel på. I Danmark opfylder vi ikke kun de store markeders krav, vi sætter vores egen barre højt, så vi bevarer den store tillid, der er til dansk grisekød rundt om i verden, og på markeder, hvor kravet til eksempelvis dyrevelfærd og fødevaresikkerhed er højt, siger Erik Larsen, formand Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Udover at møde de kvalitetskrav hvert land stiller, skal danske svineproducenter ligeledes leve op til de stramme krav, Danish sætter.

- For indkøbere af danske grise og dansk grisekød rundt omkring i verden er det vigtigt, at vi har et velfungerende kvalitetsprogram med krav, der modsvarer deres egne krav. De skal stole på, at de får samme høje kvalitet hver gang, udtaler Asger Kjær Nielsen, ansvarlig for Danish.

Smittebeskyttelse er en topprioritet

For konstant at sikre den høje kvalitet udsteder Danish Produktstandard hvert år ca. 3.000 certifikater i danske svinebesætninger med et særligt fokus på god dyrevelfærd, høj fødevaresikkerhed og klar sporbarhed.
Samspillet mellem Danish Produktstandard og Danish Transportstandard sikrer høj kvalitet og høj smittebeskyttelse inden for de gældende love og regler.

Især den store smitterisiko ved transportbiler, der henter eksportgrise, er i fokus for Danish Transportstandard.

- Hvert år bliver omkring 28.000 transportbiler vasket udvendigt og desinficeret indvendigt og udvendigt, efter de har passeret grænsen til Danmark, og i år har vi øget indsatsen ved vaskehallerne så Seges-personale nu er med til at syne de lastbiler, der kommer til Danmark for at hente grise. Det gør vi for at undgå, at der kommer sygdomme udefra til Danmark, siger Asger Kjær Nielsen.

Landbrug & Fødevarer og Seges Svineproduktion har en klar vision om at opretholde den bedste standard både for danske svineproducenter men også for udenlandske ek-sportpartenere.

- Det er enormt vigtig for dansk svineproduktion, at vi har et program som Danish til at opretholde, kontrollere og dokumentere kvaliteten. Og så er det fuldstændig afgørende, at vi holder Afrikansk Svinepest ud af Danmark, afslutter Erik Larsen.

Ny måde at rapportere udtagning af prøver på

Svineproducenter og dyrlæger får nyt værktøj til at rapportere, når der udtages PRRS-prøver til viruspåvisning.

Byg en ekstra klimastald

Det er en god idé at have en nødplan i skuffen, hvis den afrikanske svinepest melder sin ankomst i Danmark eller Tyskland. Byg en klimastald og etabler nogle flere farestier, lyder rådet.

Samsø-landmænd vil stadig ikke kompensere for ikke-eksisterende udledning

Modsat meldinger i januar, så har regeringen ikke nedsat efterafgrødekrav på Samsø, som stadigvæk står til at kompensere for udledning fra produktion af fisk, som ikke finder sted. Samsø-landmænd kræver nu at blive fritaget for obligatoriske krav.

Vælg de rigtige aktier i en usikker fremtid

Det er ret så imponerende at kigge på graferne for de store aktie-index. Siden marts måned har vi oplevet et aktiemarked, der har revancheret nu mere end 60 procent af det, der blev tabt under coronakrisens begyndelse. Men investorerne er stadig usikre på fremtiden, og det er stadig farligt at ligge alt for disponeret i de cykliske aktier. Dog er der brancher og dermed aktier, der kan gøre det godt i den usikre fremtid, vi går i møde.

Det er nu, der skal ryddes op i roerne

Mange har allerede sprøjtet færdig i sukkerroerne, ellers er det i følge planteavlskonsulent nu, der skal sættes ind for de høje arter.

Med rådgiveren i marken

Jens Jakob Jensen fra HN Agro Consult gav tirsdag en status på de forskellige afgrøder.
Side 1 af 1848 (36960 artikler)Prev1234567184618471848Next