bannerPos

Danskejet farm i Ukraine ramt af svinepest

Farmen, der er ramt af svinepest, ligger i det vestlige Ukraine. Foto: Google Maps

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
20-08-2019 14:41
95.000 svin er ved at blive slået ned i den danskejede farm Halychyna Zahid, som blev ramt af afrikansk svinepest i weekenden.

Den store ukrainske farm Halychyna Zahid, der er 83 procent ejet af en gruppe danske landmænd, blev ramt af afrikansk svinepest i weekenden.

Konsekvensen er i første omgang, at 95.000 svin er ved at blive slået ned. Herefter skal staldene rengøres, oplyser Henrik Hilligsøe Munk, der er formand for de danske landmænds selskab Zythomir Holding A/S med base i Aars.

Farmen ligger i et område, der er omkranset af Rumænien, Ungarn, Slovakiet og Polen – alle lande, der har problemer med udbrud af afrikansk svinepest.

Det vides ikke, hvordan smitten er sket. Halychyna Zahid-farmen har brugt mange kræfter på at undgå smitte og har angiveligt noget af verdens bedste biosecurity.

Henrik Hilligsøe Munk oplyser, at farmen efter en karantæneperiode på 40 dage forventes at være oppe at køre igen om fire måneder. Han har ikke yderligere kommentarer til hændelsen.

Sund økonomi

Der var 5.800 søer på farmen med en forventet produktion på mere end 190.000 svin. Ejendomme og stalde breder sig over 412 hektar, mens der dyrkes afgrøder på 5.600 hektar.

Svineproduktionen, som danske medarbejdere står i spidsen for, fravænnede 35,1 pattegrise pr. so i første kvartal 2019, fremgår det af plancher præsenteret på den seneste generalforsamling. Kg-prisen for slagtesvinene var 10,33 kroner i gennemsnit (slagtet vægt) i kvartalet.  

Farmen har eksisteret siden 2006 og importerede sin første besætning fra Danmark i 2007.

I 2018 fik Zythomir Holding A/S et årsresultat på 64,1 millioner kroner og en nettoomsætning på knap 210 millioner kroner, viser regnskabet. Afkastningsgraden var 22,7 procent og soliditetsgraden 71,4 procent.

Det finansielle institut Nefco, som er etableret af de fem nordiske lande, og IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande, har investeret i farmen sammen med 18 investorer.

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next