DB Tjek vinderen vil mere endnu

Christoffer Hensberg får lavet DB Tjek ved LMO 2 gange årligt. Han er placereret som nr. 1 på hitlisten, men han bliver aldrig færdig med at optimere.

Moutrup Svineproduktion på Mors laver ca. 2.900 søer med salg af fravænnede grise. Ifølge Christoffer Hensberg er det vigtigt, at DB Tjek henvender sig til både ejer og medarbejdere, da resultatet benyttes både som ros for alt det der godt og som indgangsvinkel til at sætte fokus på områder som kan forbedres.

Kommentarerne til DB Tjek bør være enkle og lette at arbejde videre med, da medarbejdernes forståelse er alt afgørende for at forbedre effektiviteten og dermed økonomien i produktionen

- I LMO’s kommentarer til DB Tjek udpeger vi typisk 3 – 4 vigtige indsatsområder i bedriften, og beregner det økonomiske potentiale ved de foreslåede forbedringer, fortæller Rie Krukow, der er svinerådgiver i LMO. 
Christoffer Hensberg bekræfter vigtigheden af få defineret indsatsområderne. 

- Medarbejderne skal vide hvad deres indsats betyder – både for effektiviteten og for økonomien, siger han.
Hitlister bliver også studeret grundigt, da konkurrence virker motiverende. En god sportsånd er vigtig for både Christoffer Hensberg og medarbejderne. 

- DB Tjek er en motivationsfaktor, så flotte resultater i DB Tjek udløser f.eks. smørrebrød til frokost, men er også med til at holde sportsånden ved lige fortsætter han.

Christoffer Hensberg gennemgår DB Tjek kort med alle medarbejdere og mere grundigt med driftslederne. Både ved interne møder og ved møde med LMO rådgiver. 

I arbejdet benyttes især fraktilanalyser, og de indsatsområder LMO har udpeget. Christoffer Hensberg mener begge dele er nemme at arbejde med, og hjælper – både ham og driftslederne - med at holde fast i de aftalte mål.

Store krav

Når indsatserne sættes i værk prioriteres de lavest hængende frugter først – og de er selvfølgelig mest interessant hvis det økonomiske udbyttet samtidigt er højt. Alle udpegede indsatser, ændrede rutiner og forbedringer skal dog helst være sat i gang inden næste DB Tjek.
Rie Krukow peger på en række konkrete eksempler:

- Christoffer stiller store krav til sit foder og inluderer gerne dyre råvarer, hvis han mener de er gavnlige. Det medfører at foderpriser er i den høje ende. Ved snak om foderpriser ved DB Tjek møder, har vi sat fokus på hvor Christoffer kan gøre en forskel når råvaresammensætning ikke skal drøftes, og det har betydet, at der arbejdes med ændringer i handelsstrategier i stedet.  Der arbejdes bl.a. med indkøbsforeninger og andre fællesskaber omkring indkøb af råvarer, hvor målet er en generel sænkning af råvarepriser – og dermed lavere foderpriser, siger Rie Krukow.

- Christoffer har også gennemarbejdet alle poster under avl og diverse, for at sikre, at der indkøbes fornuftigt, og for at sikre at en vel opdelt bogføring letter den løbende opfølgning. Det er vigtigt at afvigelse på en omkostning opdages hurtigt, så grunden kan afdækkes og der kan sættes ind.

- Medicin og vaccineomkostninger har tidligere været i spil, og senere opgørelser viser, at der er lavet tiltag så omkostningerne til medicin og vacciner er på plads igen, slutter hun.

 

Læs også