Den nye husdyrgodkendelse er en fordel for landmanden

Har landmanden plads til en større produktion i stalden, som han ønsker udnyttet uden investering, så mener Rikke Skyum, Chef for Land, miljø & erhverv i Djursland Landboforening, at den nye husdyrlov er en stor fordel.

- Vi hører, at der er flere landmænd, som har haft dårlige oplevelser med Miljøgodkendelser, men der er igen grund til at lade sig afskrække nu. Jeg oplever en væsentlig hurtigere proces, og det kan være en fordel for en del ejendomme at få en godkendelse efter den nye lov, fortæller Rikke Skyum.
De første erfaringer med den nye husdyrlov, som har været gældende siden 1. august 2017, er høstet i Djursland Landboforening. Chef for Land, miljø & erhverv, Rikke Skyum, fortæller, at det har vist sig, at der kan være en fordel for en del ejendomme at få en godkendelse efter den nye lov.
- Vi hører, at der er flere landmænd, som har haft dårlige oplevelser med Miljøgodkendelser, men der er igen grund til at lade sig afskrække nu. Jeg oplever en væsentlig hurtigere proces, og det kan være en fordel for en del ejendomme at få en godkendelse efter den nye lov, fortæller Rikke Skyum.
 

Frie tøjler til produktion

Har ejendommen derimod de fysiske rammer, men kan se at effektiviteten bliver begrænset af produktionsrammen, kan det være en rigtig god ide med en ny godkendelse. Hvis et husdyrbrug ikke rent fysisk kan rumme flere dyr, er der ingen grund til at få en ny husdyrgodkendelse.
- Her kunne der være tale om lav afgangsvægt på slagtesvin i den gældende godkendelse, som betyder, at der årligt er risiko for
overproduktion. Det slipper man for efter de nye regler, forklarer Rikke Skyum.
Når man får en ny godkendelse, får man godkendt produktionsarealet til en bestemt dyregruppe. Det vil sige, at godkendelsen kan rumme for eksempel effektivitetsforbedringer såsom flere smågrise per årsso eller stigende slagtevægt på slagtesvin.
- Det betyder, at det alene er effektiviteten der afgør størrelsen af produktionen. Naturligvis under den forudsætning at pladskrav i forhold til dyrevelfærd overholdes, fortæller Rikke Skyum.
En anden bonus ved den nye husdyrgodkendelse er at der i nogle tilfælde vil være mulighed for at udnytte staldene fuld ud, hvor det før ikke har været muligt.
- Årsagen er, at hvis bygningsmassen forbliver uændret, så siger man også, at afgivelsen af luft og ammoniak forbliver uændret. Det betyder faktisk, at ejendomme der tidligere har været låst i deres produktion i eksisterende stalde, har mulighed for at tilpasse produktionen.
Endeligt vil man med en ny godkendelse slippe af med eventuelle fodervilkår i ens eksisterende godkendelse.
 

Simpel ansøgningsproces

I modsætning til den gamle godkendelse, så skal husdyrbrugene med den nye godkendelse kun have godkendt staldanlægget, og derved slipper man for at bruge tid på udbringningsarealet.
- Vi sparer en masse tid, fordi stald og mark er blevet afskilt – det har betydet en mere simpel ansøgningsproces, forklarer Rikke Skyum.
Der findes stadigvæk flere niveauer af tilladelser og godkendelser. Typen afhænger dels af størrelsen af stalden (produktionsarealet) og dels af størrelsen af ammoniakfordampningen fra stalden. De er dog alle bygget op omkring de samme principper. Den største forskel er, at de største husdyrbrug skal indsende en mere uddybende beskrivelse af produktionsforholdene på ejendommen – en såkaldt miljøkonsekvensrapport.

 

 

Læs også