Svinenoter: Er der ubudne gæster på rampen?

- En af mine kunder fandt en rævelort på sin udleveringsrampe, en morgen de skulle levere grise! De skyndte sig at få fjernet »lorten«, og desinficeret rampen igen. Men hvad med de nætter, hvor ræven kommer på rampen, men ikke laver lort på din rampe?

Ordene kommer fra svinekonsulent, Anders Andersen, LMO, der i nyhedsbrevet »Trynekontakten« påpeger, at der er flere dyr, der kan være aktive smittebærere, for eksempel ræve eller katte.

Han opfordrer derfor til, at der forsøgsvist monteres et vildtkamera, som filmer aktivitet på rampen, for at afdække hvor mange forskellige dyr, der kommer på rampen.

- Hvis der kommer »nogen« forbi, skal I sikre jer desinfektion af rampen, inden I benytter den. Jeg er desværre sikker på, at der kommer »nogen« forbi, især hvis jeres smågrisecontainer er placeret i direkte forbindelse med rampen.

Anders Andersen opfordrer derfor til at passe på, så der ikke ved en fejl kommer dysenteri ind i stalden.  

Sædfortynder testet i tre besætninger

I Danmark er der tradition for at bruge frisk sæd til inseminering (0-3 dage). Dette betyder, at besætningerne bestiller sæd hele ugen, og at KS stationerne producerer sæddoser de fleste dage inklusiv weekend. Der anvendes kun EDTA fortynder til navnesæd og der anvendes p.t. to forskellige fortyndere (EDTA og TRIXcell+) til produktionssæd på DanBred KS-stationerne.

Da DanBreds KS-stationer har et ønske om at forlænge anvendelsesperioden for deres produktionssæddoser i op til syv dage, undersøger Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, derfor forskellige fortyndere med en anbefalet anvendelsestid på op til syv døgn. Indledningsvist er markedet for langtidsholdbare fortyndere blevet screenet og TRIXcell+ blev udvalgt til at indgå i testen i tre besætninger med i alt 7.308 løbninger med Duroc-produktionssæd.

Denne afprøvning viste, at EDTA og TRIXcell+ kan anvendes til at fortynde produktionssæd, og at det giver samme reproduktionsresultater, når sæddoserne anvendes indenfor tre dage efter produktion. Anvendes sæddoser fortyndet med TRIXcell+ 5-7 dage efter produktion, falder kuldstørrelsen med 0,3 gris pr. kuld, så det kan ikke anbefales.

Sædanalyserne viste, at TRIXcell+ havde en statistisk sikker bedre motilitet på de enkelte måledage end EDTA. Motiliteten på dag 5 og 7 for TRIXcell+ var også statistisk sikkert bedre end motiliteten på dag 3 for EDTA. Denne sikrer forskel i motiliteten resulterede ikke i bedre reproduktionsresultater i den gennemførte besætningsafprøvning.

Læs mere om testen i meddelelse nummer 1192 via svineprodktion.dk.

Hold gnaverne ude af staldområdet

Hos LMO oplever konsulenterne, at kontrolbesøg munder ud i kritiske bemærkninger og bødeforlæg, hvis der er spor af rotter i stald og foderlader. Det meddeler svinekonsulent Rie Krukow, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Ifølge konsulenten så lyder det i lovkravet, at der skal være gnaverbekæmpelse på bedriften – med abonnement hos relevant virksomhed. Der må ikke være huller i vægge eller gulve, som giver rotter adgang til stald/foderlader og er skjulesteder. Ingen fodersække, gammelt inventar etc. som kan være skjulested, samt ingen foder på gulvet, så rotterne har let adgang til føde.

- Kan du nikke til, at du har fuldstændigt styr på ovennævnte, og aldrig ser spor at rotter, så undgår du kritiske bemærkninger og bødeforlæg. Hvis du ikke kan nikke til ovenstående, og gerne vil undgå problemer, er du nødt til at få ryddet op, lappet huller og sikre gnaverbekæmpelse på din ejendom, lyder anbefalingen fra Rie Krukow, der påpeger, at der er rigtig mange fordele ved at holde rotter og andre gnavere ude af staldområdet.

- De kan finde på at gnave i elkabler med risiko for brand – og det ønsker ingen. De slæber sygdomme rundt i besætningen, og så ødelægger de isolering og gnaver huller, meddeler konsulenten i nyhedsbrevet.

 

Læs også