Flere fejl i dokumentationen af antibiotikabehandling af smågrise

Mere end hver tredje smågriseproducent og dyrlæge kunne ikke fremvise tilstrækkelig dokumentation for brugen af antibiotika til flokbehandling af smågrise, da Fødevarestyrelsen var på kontrol sidste år.

Fødevarestyrelsen gav sanktioner til 36 pct. af de 200 smågriseproducenter, som fik besøg i forbindelse med en kontrol af flokbehandling med antibiotika sidste år. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Landmændene fik indskærpelser for blandt andet ikke at registrere, hvilke grise der fik medicin, og hvor meget de fik. Også hos flere dyrlæger fandt Fødevarestyrelsen problemer med papirarbejdet. Således blev der givet indskærpelser for ikke at levere entydige besætningsdiagnoser og behandlingsanvisninger til landmændene ved knap hver tredje (31 pct.) kontrol af 35 dyrlæger.

Fødevarestyrelsen fortsætter kontrollen med flokbehandling i 2021, og styrker vejledningen af både landmænd og dyrlæger om reglerne og kravene til dokumentationen.

Fakta om flokbehandling

Det er lovligt at tilsætte antibiotika i smågrisenes foder og vand, for at behandle dyrlægediagnosticerede infektioner og undgå smittespredning blandt smågrisene. Men der er klare regler for landmandens brug af antibiotika til flokbehandling.

Blandt andet er det en forudsætning, at en dyrlæge har diagnosticeret sygdommen ved et besøg i besætningen, og har givet landmanden klare skriftlige anvisninger om, hvordan landmanden skal behandle dyrene.

hka

Læs også