bannerPos

Fødevarestyrelsen gennemfører i år flere kontrolkampagner i svineproduktionen. En kampagne har fokus

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
16-05-2019 08:08
Fødevarestyrelsen gennemfører i år flere kontrolkampagner i svineproduktionen. En kampagne har fokus på flokbehandling af smågrise.

Siden den 1. maj og frem til den 31. oktober 2019 kører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne om flokmedicinering.

Ved flokmedicinering forstås behandling af en gruppe grise, for eksempel stivis eller sektionsvis, med medicin i enten vand eller foder.

Dyrlægerne hos Vet-Team har i en ekstra udgivelse af deres nyhedsbrev Vet-Team Nyt blandt andet præciseret, hvad FVST lægger vægt på under deres kontrolbesøg under netop denne kampagne.

I kampagnen lægges der vægt på følgende punkter:

1. Medicinregistrering, 2. Anvisningsskema, 3. Handlingsplan for at undgå behov for flokmedicinering, 4. Laboratoriediagnostik for at vise behov for flokmedicinering, 5. Efterfølgelse af dyrlægens anvisninger, 6. Kursusbevis medicinhåndtering, 7. Kursusbevis Hygiejnekursus (MRSA-kursus).

Desuden skal medicinoptegnelsen omfatte følgende registreringer:

 • Dato for start og slut af behandling
 • Diagnose – hvorfor behandles
 • Præparat – hvilket præparat behandles med
 • Hvordan gives præparatet, foder eller vand
 • Identitet – hvilke grise
  • Stald
  • Sektion
  • Sti
 • Vægt på grisene
 • Antal grise
 • Mængde medicin brugt, enten som total mængde, eller pr. dag

Dyrlægerne anbefaler i øvrigt, at man eventuelt printer det nyeste anvisningsskema ud, når man ved, der kommer kontrol.

Læs mere om anbefalingerne fra Vet-Team via deres hjemmeside og få yderligere information om selve kampagnen på www.foedevarestyrelsen.dk.

L&F indkalder til stormøde om vand på markerne

Landbrug & Fødevarer indkalder til stormøde på grund af de store mængder regn, der skaber problemer for danske landmænd. Kommuner og stat må tage ansvar, lyder det.

Pattevasker sørger for ens forberedelse hver gang

Hos mælkeproducent Knud Erik Therkildsen fra Djursland har investeringen i en pattevasker gjort, at køerne forberedes ens til hver eneste malkning, tre gange i døgnet. Det betyder blandt andet, at de 200 køer hurtigere lægger mælk ned og i dag kan malkes hurtigere end tidligere.

Er Miljøministeriet til skade eller gavn for landdistrikterne?

Dønningerne efter 1968 medførte en favorisering af den boglige skole. En ny intellektuel klasse opstod, som var nødt til at kassere den mere naturnære og erfaringsbaserede viden for at få lebensraum.

Fra næste uge begynder fremrykningen

Forud for påsken er der behov for at rykke et stort antal grise frem, og det begynder allerede fra næste uge.

Får fast forankring på Falster

Rådgivningsvirksomheden Agrovi, der tæller tre kontorer på Sjælland, har nu købt fast ejendom på Falster og udvider medarbejderstaben.

Stormøde om oversvømmelserne

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

Jubilæumsdyrskue i Horsens

Der satses igen i år på nye og spændende aktiviteter for gæsterne på Dyrskuepladsen i Horsens.

De første tegn på økonomiske corona-effekter

Var man i tvivl om, at der ville være en vækstmæssig regning at betale for coronavirusudbruddet, så kan nye tal måske overbevise, lyder det fra Nykredit.
Side 1 af 1775 (35496 artikler)Prev1234567177317741775Next