Fravænning uden zink kræver indsatser på flere områder

Fokus på vand- og foderoptag efter fravænning, proteinniveau i fravænningsfoder og erfarne medarbejdere har vist sig at være vigtigt, når grise fravænnes uden brug af medicinsk zink i 26 smågrisebesætninger.

I juni 2017 besluttede EU-Kommissionen, at brugen af medicinsk zink til kontrol af fravænningsdiarré hos smågrise skal ophøre, og medlemslandene inklusive Danmark, har fået maksimalt fem år til at udfase brugen af medicinsk zink.

Det er en beslutning, der i høj grad påvirker branchen, idet svineproducenter i de sidste 30 år har anvendt iblanding af medicinsk zink i fravænningsfoderet som en effektiv forebyggelse af fravænningsdiarré.

Forekomsten af fravænningsdiarré afhænger af et samspil mellem sygdomsfremkaldende E. coli-bakterier, miljøfaktorer og egenskaber hos den fravænnede gris. Konsekvenserne af en høj forekomst af fravænningsdiarré hos grisene er mere sygdom, reduceret produktivitet, øget dødelighed, samt øget medicinforbrug. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Mange alternativer – få med dokumenteret effekt

Der findes mange forslag til alternative produkter samt managementtiltag som erstatninger for medicinsk zink og antibiotika til forebyggelse af fravænningsdiarré. Desværre er effekten af disse tiltag sjældent afprøvet under produktionsforhold, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke findes alternativer med veldokumenteret god effekt i praksis.

Seges Svineproduktion har derfor iværksat en handlingsplan med konkrete tiltag, der skal finde alternativer til brug af medicinsk zink, så zinkudledningen til miljøet kan reduceres.

Et af tiltagene i handlingsplanen er en erfaringsindsamling fra besætninger, som producerer grise uden brug af medicinsk zink. Formålet er at indsamle erfaringer, der i kombination med eksisterende viden kan vejlede og hjælpe andre besætninger, som ønsker at udfase zink.

Fokus på foder

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har i 2018 indsamlet erfaringer fra 12 smågrisebesætninger fordelt over hele landet, som i kortere eller længere tid havde fravænnet grise uden brug af medicinsk zink. I 2019 blev en anden runde af erfaringer fra 14 småbesætninger inkluderet, hvilket bevirker, at der nu er erfaringer fra i alt 26 smågrisebesætninger og besætningernes respektive dyrlæger.

Erfaringsindsamlingen viste, at succesfuld fravænning uden brug af medicinsk zink kræver indsatser på flere områder.

De deltagende besætninger har især haft fokus på at sikre foder- og vandoptag omkring fravænning. Fravænningsblandingerne havde i gennemsnit et indhold af fordøjeligt protein og fordøjeligt lysin, som opfyldte de nye næringsstofnormer for smågrise. Endvidere havde alle medarbejdere, der passede smågrisestaldene, en vis erfaring.

Antibiotikaforbruget

Der var meget stor forskel på antibiotikaforbruget mellem de 26 besætninger. I gennemsnit var forbruget til smågrisene 8,5 ADD pr. 100 dyr, hvilket er lavere end landsgennemsnittet for 2017 for smågrise, som var cirka 10 ADD pr. 100 dyr. Den aktuelle grænseværdi for smågrise (gult kort grænse) er 17,2 ADD pr. 100 dyr.

11 besætninger svarede, at der blev anvendt flokbehandling med antibiotika mod behandlingskrævende diarré i de første 14 dage efter fravænning, mens der ikke var behov for flokbehandling i de øvrige 15 besætninger.

Læs mere om erfaringsindsamlingen i Erfaring nummer 1912 via svineproduktion.dk.

cab

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også