bannerPos

Ingen grise fra samlesteder til Danish-besætninger

Henning K. Andersen

31-07-2019 12:26
Seges påpeger, at der ifølge Danish Produktstandard ikke må flyttes grise fra samlesteder til Danish-godkendte besætninger.

I forbindelse med at Fødevarestyrelsen gennemfører stikprøvebaseret kontrol med dyretransporter inden afgang for at sikre, at dyrevelfærden er i orden – også ved kørsel under høje temperaturer – kan det forekomme, at der er grise, der opholder sig længere tid end ellers planlagt på samlesteder. Det skriver Seges i en meddelelse.

Det kan give anledning til at grise, der skulle være sendt videre fra samlestedet, bliver sendt til nye destinationer i ind- og/eller udland. 

I den forbindelse understreger Seges, at Danish Produktstandard ikke tillader at grise, der har været i kontakt med et samlested, flyttes til en Danish-godkendt besætning.

Hvis det sker, vil den Danish-godkendte modtagerbesætning omgående miste sit Danish-certifikat, hvilket får store konsekvenser for afsætning af besætningens grise. Det anbefales i stedet, at man til de ”strandede grise” finder alternative modtagerbesætninger i udlandet eller en tom stald i Danmark.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next