Ingen grise fra samlesteder til Danish-besætninger

Seges påpeger, at der ifølge Danish Produktstandard ikke må flyttes grise fra samlesteder til Danish-godkendte besætninger.

I forbindelse med at Fødevarestyrelsen gennemfører stikprøvebaseret kontrol med dyretransporter inden afgang for at sikre, at dyrevelfærden er i orden – også ved kørsel under høje temperaturer – kan det forekomme, at der er grise, der opholder sig længere tid end ellers planlagt på samlesteder. Det skriver Seges i en meddelelse.

Det kan give anledning til at grise, der skulle være sendt videre fra samlestedet, bliver sendt til nye destinationer i ind- og/eller udland. 

I den forbindelse understreger Seges, at Danish Produktstandard ikke tillader at grise, der har været i kontakt med et samlested, flyttes til en Danish-godkendt besætning.

Hvis det sker, vil den Danish-godkendte modtagerbesætning omgående miste sit Danish-certifikat, hvilket får store konsekvenser for afsætning af besætningens grise. Det anbefales i stedet, at man til de ”strandede grise” finder alternative modtagerbesætninger i udlandet eller en tom stald i Danmark.

Læs også