Kampagne med fokus på syge og tilskadekomne grise

Frem til 30. september vil Fødevarestyrelsen kontrollere, om syge og tilskadekomne søer og slagtesvin kommer i sygesti og får den rette behandling.

Der er ikke blot regler for, hvornår en gris skal i sygesti, men også regler for, hvordan disse sygestier skal være. Overordnet skal der være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygestiplads klar til brug til svin, der er syge eller skadede.

400 svinebesætninger får besøg af Fødevarestyrelsen, når de gennemfører deres kontrolkampagne af håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer.
Der vil frem til udgangen af september blive kontrolleret, om syge og tilskadekomne
søer og slagtesvin får den rette behandling.
- Bliver de syge grise behandlet med medicin, vil de også undersøge, om det sker efter dyrlægens anvisninger, og om grisene bliver opstaldet i velindrettede sygestier, fortæller Marlene Sparre Ibsen, chefkonsulent i VKST, som her orienterer om regler og kriterier på området.

Risiko for dyrets velfærd

Et sygt eller tilskadekommet dyr bør flyttes til en sygesti, hvis der er en risiko for dyrets velfærd ved at blive i den almindelige sti.
- En gris bør komme i sygesti, hvis den har brug for eksempelvis blødt leje eller mere plads og ro. Det kan være nødvendigt ved skuldersår eller dårlige ben, forklarer Marlene Sparre Ibsen og tilføjer:
- Ved for eksempel hjerne-
betændelse er det påkravet med mere varme, og ved for eksempel vulvabid, halebid og dårlig huld kan det være nødvendigt, at der er adgang til foder og vand uden konkurrence.
Det er tilladt at behandle grise i de almindelige stier. Men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig, og hvor dyrets velfærd ikke er truet.

Flere krav til sygestier

Der er ikke blot regler for, hvornår en gris skal i sygesti, men også regler for, hvordan disse sygestier skal være. Overordnet skal der være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygestiplads klar til brug til svin, der er syge eller skadede.
- Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygestiplads klar til brug, fortæller Marlene Sparre Ibsen, der videre oplyser, at stierne skal have blødt leje i to tredjedele af minimumsarealet.
- Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummi-
måtte, således at dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv, forklarer hun og gør også opmærksom på, at der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så grisenes kropstemperatur kan reguleres, ligesom sygesstierne skal være indrettet, så træk undgås.

Specielt for sobesætninger

Udover de ovennævnte krav gælder der særlige regler for sobesætninger. I sygestier til søer og gylte må der således højest anbringes tre dyr, og der skal mindst være 2,8 kvadratmeter frit tilgængeligt areal pr. dyr.
En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 kvadratmeter, og det samlede antal sygestier skal udgøre minimum 2,5 procent af de samlede antal stipladser til løs-
gående drægtige søer.
- Behovet for sygestipladser vurderes til at være cirka fem procent ved etablering af elektronisk sofodring og æde-/hvilebokse. Hvis der etableres konkurrencefyldte fodringsprincipper som gulvfodring og vådfodring i langkrybbe anbefales der cirka ti procent syge-
stipladser, oplyser Marlene Sparre Ibsen.

Aktiv strategi i et skema 

Hun opfordrer alle svineproducenter til at lave en besætningsstrategi for grise i sygesti, så man helt konkret har en aktiv strategi for håndtering af syge- og tilskadekomne dyr.
- Lav et skema hvor følgende fremgår. Hvornår og ved hvilke sygdomstilfælde skal grisen flyttes til sygesti, hvordan skal grisen behandles, hvem har ansvaret for den daglige overvågning i sygestierne, og hvem har ansvaret for den daglige overvågning og flytning og behandling af syge grise i de enkelte staldafsnit.
- Derudover skal der føres journal over behandlinger efter dyrlægens anvisninger, slutter chefkonsulenten i VKST.

Minimumsarealkravene til sygestier

Dyregruppe Ét dyr i stien,  Flere dyr i stien,
  m2 pr. dyr m2 pr. dyr
 Søer og gylte 3,50 2,80
 Grise 7-15 kg 0,41 0,36
 Grise 15-30 kg 0,69 0,58
 Grise 30-60 kg 1,14 0,91
 Grise 60-100 kg 1,70 1,29
 Grise 100-130 kg 2,05 1,53
 Grise 130-150 kg 2,28 1,69
Der er tale om det frit tilgængelige areal i sygestien, hvilket vil sige, at det areal, som krybber og inventar optager, ikke medregnes.

Læs også