Kina overhaler Tyskland som det største eksportmarked

Kina er nu det land, der importerer mest dansk svindkød fra Danmark. Det viser tal for svineeksporten fra de første syv måneder af 2020.

Danmark har i de første syv måneder af 2020 eksporteret 323.250 tons svinekød til Kina, og det gør landet til Danmarks største eksportmarked i branchen. Det viser nye eksporttal ifølge Markedsnyt for svinekød fra Landbrug & Fødevarer. 

De nye tal viser, at Kina har aftaget 28.6 procent af den samlede danske svineeksport, mod 23.5 procent, der er gået til Tyskland. Målt i tons er den danske svineeksport til Kina steget med 151.841 tons i sammenligning med samme periode i 2019.

Udviklingen har samtidig betydet, at eksproten til både Tyskland, men også Polen og Storbritannien, der traditionelt har været store eksportdestinationer for dansk svinekød er faldet. 

Den danaske eksport til Polen er faldet 15,4 procent til 14,5 procent, mens eksporten til Storbritannien er faldet fra 10,4 procent til 9,0 procent. Også eksporten til Japan er faldet, fra 7,1 procent til 4,1 procent.

Øget dansk svineeksport

Alt i alt har der været en øget eksport af svinekød fra Danmark i de første syv måneder af 2020 sammenlignet med 2019. Således er den totale eksport gået frem fra 1.042.271 tons fra januar til juli 2019 til 1.129.506 i den tilsvarende periode i 2020.

Og tallene understreges af, at de samlede antal slagtninger i Danmark har været opadgående i år. Således viser de ugentlige slagtetal for svin og søer ifølge Klassifikationskontrollens slagtedatabase, at antallet af slagtninger i Danmark er steget med 4,2 procent.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 66

Læs også