bannerPos

Knæsår fordobler risikoen for ledbetændelse

En afprøvning fra Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, viser, at grise med sår på forknæene har en 2,2 gange større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse end grise uden sår på forknæene.

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
10-01-2020 09:00
I en afprøvning fra Seges Svineproduktion havde pattegrise med sår på forknæene 2,2 gange større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har gennemført en afprøvning for at undersøge, om der var en sammenhæng mellem sår på pattegrisenes forknæ og behandling mod ledbetændelse.

Afprøvningen viste, at grise med sår på forknæene havde en 2,2 gange større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse (p=0,015) end grise uden sår på forknæene.

Ifølge konsulenterne Dorthe Poulsgård Frandsen og Julie Krogsdahl Bache, Seges Svineproduktion, så fordobler sår på pattegrises forknæ dermed risikoen for behandling mod ledbetændelse. Det meddeler de i erfaring nummer 1916.

Det forlyder samtidig i konklusionen, at der i afprøvningen ikke var forskel på dødeligheden mellem grise med og uden sår på forknæ.

Kritiske knæsår

De pattegrise, der dør efter fjerde levedøgn, dør som oftest som følge af blodforgiftning forårsaget af en infektion hos grisene.

Konsulenterne hos Seges oplyser, at cirka hver niende gris dør af blodforgiftning, hvor såvel navlen som læsioner i tandkødet og sår, herunder rifter eller sår på forknæene og/eller kronrand, kan give grisen en infektion, som i værste fald giver en blodforgiftning som grisen kan dø af.

De nyfødte pattegrise vil som oftest få lette hudafskrabninger i de første dage efter fødsel, da de skal arbejde for at få mælk ud af soens yver, og dette betragtes som et tegn på, at grisene er livskraftige. De alvorlige sår kommer senere i grisenes liv, og det er også her, at grisene kan få dybe sår, som anses for værende kritiske for grisene.

Det fremgår af dataanalysen, at frekvensen af grise med sår på forknæ var højest, når grisene var cirka tre dage gamle, og som forventet faldt andelen af sår gennem diegivningsperioden og langt de fleste sår helede op frem mod fravænning.

Ledbetændelse koster

Ledbetændelse er hyppigst forekommende i grisenes anden og tredje leveuge, og i danske besætninger vurderes det, at 10-20 procent af grisene får ledbetændelse fra de er cirka tre dage gamle. Ifølge konsulenterne hos Seges, vurderer man ud fra erfaringer opnået i andre afprøvningsaktiviteter, at cirka halvdelen af grisene bliver behandlet.

Blandt de behandlede grise skønnes det, at cirka 10 procent aflives på grund af ikke-virksom behandling, eller at grisene dør som følge af blodforgiftning.

En behandling mod ledbetændelse koster to kroner. Tidligere undersøgelser viser,, at grise, som blev behandlet mod ledbetændelse, gennemsnitligt voksede 37 gram langsommere pr. dag.

Læs mere om afprøvningen i erfaring nummer 1916 via svineproduktion.dk.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 65

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.

Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.
Side 1 af 1849 (36973 artikler)Prev1234567184718481849Next