Knæsår fordobler risikoen for ledbetændelse

I en afprøvning fra Seges Svineproduktion havde pattegrise med sår på forknæene 2,2 gange større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har gennemført en afprøvning for at undersøge, om der var en sammenhæng mellem sår på pattegrisenes forknæ og behandling mod ledbetændelse.

Afprøvningen viste, at grise med sår på forknæene havde en 2,2 gange større risiko for at blive behandlet for ledbetændelse (p=0,015) end grise uden sår på forknæene.

Ifølge konsulenterne Dorthe Poulsgård Frandsen og Julie Krogsdahl Bache, Seges Svineproduktion, så fordobler sår på pattegrises forknæ dermed risikoen for behandling mod ledbetændelse. Det meddeler de i erfaring nummer 1916.

Det forlyder samtidig i konklusionen, at der i afprøvningen ikke var forskel på dødeligheden mellem grise med og uden sår på forknæ.

Kritiske knæsår

De pattegrise, der dør efter fjerde levedøgn, dør som oftest som følge af blodforgiftning forårsaget af en infektion hos grisene.

Konsulenterne hos Seges oplyser, at cirka hver niende gris dør af blodforgiftning, hvor såvel navlen som læsioner i tandkødet og sår, herunder rifter eller sår på forknæene og/eller kronrand, kan give grisen en infektion, som i værste fald giver en blodforgiftning som grisen kan dø af.

De nyfødte pattegrise vil som oftest få lette hudafskrabninger i de første dage efter fødsel, da de skal arbejde for at få mælk ud af soens yver, og dette betragtes som et tegn på, at grisene er livskraftige. De alvorlige sår kommer senere i grisenes liv, og det er også her, at grisene kan få dybe sår, som anses for værende kritiske for grisene.

Det fremgår af dataanalysen, at frekvensen af grise med sår på forknæ var højest, når grisene var cirka tre dage gamle, og som forventet faldt andelen af sår gennem diegivningsperioden og langt de fleste sår helede op frem mod fravænning.

Ledbetændelse koster

Ledbetændelse er hyppigst forekommende i grisenes anden og tredje leveuge, og i danske besætninger vurderes det, at 10-20 procent af grisene får ledbetændelse fra de er cirka tre dage gamle. Ifølge konsulenterne hos Seges, vurderer man ud fra erfaringer opnået i andre afprøvningsaktiviteter, at cirka halvdelen af grisene bliver behandlet.

Blandt de behandlede grise skønnes det, at cirka 10 procent aflives på grund af ikke-virksom behandling, eller at grisene dør som følge af blodforgiftning.

En behandling mod ledbetændelse koster to kroner. Tidligere undersøgelser viser,, at grise, som blev behandlet mod ledbetændelse, gennemsnitligt voksede 37 gram langsommere pr. dag.

Læs mere om afprøvningen i erfaring nummer 1916 via svineproduktion.dk.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 65

Læs også