Svinenoter: Kursus i medicinhåndtering

Det er nu muligt at gennemføre medicinhåndteringskurset og kurset i lokalbedøvelse af pattegrise, inden man er fyldt 18 år. Dog skal man være fyldt 18 år, før man må sprøjte produktionsdyr. Det meddeler Vet-Team i årets første Vet-Team Nyt.

Dyrlægerne meddeler desuden her, at der gerne må gå op til tre måneder fra gennemførsel af den teoretiske del af kurset til den praktiske del er afsluttet.

TopDuroc betaler sig stadig

Ifølge svinekonsulent Niels Hegelund, har det længe været en fordel at købe TopDuroc. Både fordi man får lidt bedre genetik for kødprocent, men især fordelen ved anlæg for reduceret foderforbrug og bedre tilvækst.

- Der er forholdsvis mange, der efterspørger dette produkt, så der har været lidt snak om, om kvaliteten fortsat er bedre end almindelig durocsæd. Og ja – det er den, lyder det fra konsulenten i nyhedsbrevet »Trynekontakten« fra LMO, der her påpeger, at Hatting har oplyst, at gennemsnittet på TopDuroc ligger på indeks 122, mens gennemsnittet på almindelig Duroc ligger på 110. Der er altså 12 points forskel.

Hatting udbyder fem kategorier af Durocsæd. Duroc+kød er udvalgt på kød alene. Ifølge Niels Hegelund betyder dette, at sub-indekset for kød ligger mindst 0,5 procent højere end gennemsnittet. Så dette produkt er udelukkende for besætninger med specialproduktion, hvor afregningen er særlig afhængig af en god kødprocent.

Merprisen på TopDuroc og Duroc+kød er cirka 8,50 kr. pr. portion. Det bliver cirka til 1,50 kr. i merudgift pr. afkom.

Men ifølge konsulenten er gevinsten ved TopDuroc 12 ekstra indekspoint i sæden, hvoraf afkommet får halvdelen. Disse seks point er 1 kr. værd pr. stk., hvilket betyder seks kroner i merværdi pr. afkom.

I bad i stalden efter endt arbejdsdag

Her fra årsskiftet er det i forbindelse med smittebeskyttelsesreglerne der skal forebygge at husdyr-MRSA spredes ud af svinebesætninger, blevet indført, at der nu er krav om bad efter endt arbejdsdag for staldmedarbejdere, som håndterer levende grise samt krav om kedeldragt eller engangsovertrækstøj.

Ifølge dyrlægerne hos Vet-Team, så gælder reglerne pr. 1. januar for de stalde, hvor der allerede er mulighed for at gå i bad. I resten af staldene skal badet være etableret senest den 1. juli 2020. Det meddeles i årets første Vet-Team Nyt.

De nye ændringer omfatter desuden, at der skal stilles støvmasker (P2-masker) til rådighed for personer, som hyppigt kommer kortvarigt i besætninger – f.eks. håndværkere og rådgivere.

Reducér foderspildet med en plade

Det er ofte betydelige mængder foder, der ryger direkte fra krybbe til gyllekanal. Syre og spyt fra foder og grise tærer også på betonspalterne, så de skal skiftes oftere omkring trugene. Derfor anbefaler svinekonsulent Kristian Nielsen, LMO, at der monteres en plade under foderautomaterne.

I nyhedsbrevet »Trynekontakten« peger han for eksempel på en nem og billig løsning, hvor der blot anvendes en gummimåtte, gulvankre og to skovlfulde beton pr sti.

- Fordelene ved løsningen med en plade er, at omfanget af foderspild synliggøres og der bliver justeret på åbningen af foderautomaten. Grisene æder også noget af det foder på pladen og spildet mindskes, og samtidig spares spaltegulvet for slid og korrosion, ligesom det er hurtigere at vaske området omkring foderautomaten, påpeger konsulenten.

Læs også