Nu betaler producenterne regningen for LFS’ avlscirkus

Pr. 1 juli stiger produktionsafgiften til Svineafgiftsfonden for alle kategorier af grise med 60 øre.

- Det vil sige, at netop i en periode, hvor det økonomisk ikke se for godt ud for svineproducenterne, skal vi nu belastes yderligere i form af en stigning i egne produktionsafgifter. Og det er en manøvre, som vi naturligvis er rigtig ærgerlige over her i Danske Svineproducenter,  siger Torben Hauskov, der er formand for Danske Svineproducenter.

Det ærgrer især Torben Hauskov, fordi stigningen i produktionsafgifter udelukkende er en konsekvens af LFS’ udygtighed.

- De fleste svineproducenter har formentlig allerede fået meddelelse om, at afgiften til Svineafgiftsfonden bliver sat op. Og desværre er den øgede produktionsafgift en direkte konsekvens af en forventning om en nedgang i genafgifterne som følge af opsplitningen af Danavl, forklarer formanden.

- Vi har hele tiden sagt, at det er os almindelige producenter, som kommer til at betale regningen for, at man i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion (LFS) ikke har været dygtige nok til at holde sammen på Danavl, og det her er det første konkrete, økonomiske bevis, pointerer han.

Hauskov: LFS bør kigge indad

- Jeg kan kun opfordre til, at LFS fremadrettet bliver dygtigere til at kikke indad og sætte tæring efter næring med de projekter, der bliver stablet på benene, i stedet for at kompensere for egen udygtighed ved at tro, at man kan klippe håret af en skaldet, for det kan man som bekendt ikke.

Han påpeger, at den fortyndede sæd, der blev sendt ud til producenterne først på året, var det første synlige bevis på konsekvenserne af den opsplittede avl. 
- De økonomiske konsekvenser af den tynde sæd, kender vi ikke endnu, men til gengæld er de øgede produktionsafgifter den første konkrete regning, som svineproducenterne nu skal betale som følge af LFS’ fejlslagne forsøg på at samle al avl under et nyt Danavl, og det er under al kritik, pointerer Torben Hauskov.

For alle kategorier af dyr stiger produktionsafgiften med 60 øre. For eksporterede smågrise i intervallet 15-50 kg stiger produktionsafgiften fra 1,40 til 2,00 kroner, og for slagtesvin under 110 kg stiger afgiften fra 4,40 til 5,00 kroner. For eksporterede søer og orner under og over 135 kg lander afgiften på hhv. 5,00 og 9,00 kroner, mens slagtede dyr over 110 kg skal betale 9,90 kroner. 

Læs også