bannerPos

Nyt filter kan beskytte mod luftbårne vira

Innovationsfonden har bevilliget 9,5 mio. kroner til et projekt, hvor der arbejdes med udviklingen af et nyt filter, som skal nedbringe risikoen for smitte af luftbårne sygdomme i stalde. Arkivfoto
18-07-2020 00:36

Seges Svineproduktion er med i arbejdet omkring udvikling af nyt filter, som skal nedbringe risikoen for smitte af luftbårne sygdomme i stalde.

Udbrud af smitsomme dyresygdomme har alvorlige konsekvenser for dyrebesætninger i hele verden. Alene i Danmark går mere end 100 mio. kroner årligt til at reducere sygdomme i staldene. Især luftbårne sygdomme kan være svære at håndtere, fordi de ikke kan forhindres helt ved almindelige hygiejneforanstaltninger.

En ny type ventilationsfilter kan imidlertid forhindre, at luftbårne vira kommer ind i staldene, og på den måde sænker filtret risikoen for, at dyrene bliver smittet. Det meddeler Seges Svineproduktion.

Ved at lade al luft der kommer ind i stalden passere gennem et kemikaliefilter, som belyses med UV-lys, kan de vira, der findes i luften omkring stalden, slås ihjel, så den luft der kommer ind i stalden, er renset. Dyrene udsættes dermed ikke for de luftbårne sygdomme som for eksempel influenza og PRRS (porcin reproduktions- og respirationssygdom).

Vejen mod serieproduktion

Teknologien har vist sig at fungere i laboratoriet, og næste skridt er at opskalere og udvikle en prototype, der kan bruges i stalde. Det nye filter er et billigt og energieffektivt alternativ, til de filtre der anvendes i dag.

Innovationsfonden har bevilliget 9,5 mio. kroner til projektet, som kan være første trin på vej mod en serieproduktion.

Det sker i et samarbejde mellem producenten af staldventilation Skov A/S, Teknologisk Institut, Seges L&F og Københavns Universitet, hvis samlede kompetencer vil udbygge den danske styrkeposition indenfor højteknologisk fødevareproduktion, herunder sikre færre smittede dyr i svineproduktionen og øge den danske teknologieksport.

cab

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next