bannerPos

Nyt stort Big Data-partnerskab på landbrugsområdet

- Sammen kan IQinAbox og AgroVision hjælpe landmænd, foderstof, slagterier og så videre med at åbne op for det kæmpe potentiale, der er i at samle data for at optimere produktivitet på tværs af hele værdikæden i agrisektoren, siger Thomas Nejsum Madsen, stifter af IQinAbox. Her ses han i midten sammen med partner Nils Toft (til venstre) og softwarearkitekt Jeff Hindsborg
18-11-2020 10:48

AgroVision og IQinAbox indgår partnerskab om at levere intelligente Big Data løsninger til svineproducenter, slagterier og foderleverandører.

Den digitale transformation af det industrialiserede landbrug betyder, at data nu kan flyde uhindret mellem landmænd, slagterier, foderstof og andre aktører i den danske landbrugssektor. Det kræver dog stadigvæk en stor fælles indsats fra alle aktører at transformere data til værdiskabende indsigt i produktionen. 

Ved at kombinere bedriftsdata fra AgroVision med IQinAbox’s indsigt og ekspertise i data dreven modellering og analyse, kan potentialet i den (big) data drevne optimering på tværs af branchens aktører realiseres.

IQinAbox er et dansk data science startup, der i et tæt samarbejde med universiteter, Seges, Danish Crown og foderstofbranchen udvikler datadrevne løsninger til produktionsoptimering og overvågning. 

- Vi har udviklet vores analyseplatform i tæt samarbejde med vores danske agrisektor partnere. Det har givet os adgang til data af den rette kvalitet, så vi har kunne udvikle vores modeller direkte til rigtige produktionsdata og dermed få robuste modeller og resultater, siger Nils Toft, teknisk direktør og partner i IQinAbox og tidligere professor i epidemiologi på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. 

- IQinAbox' analytics og insights engine, er en unik, cloudbaseret, fuldt skalerbar løsning, der er baseret på avancerede statistiske metoder, biologisk forståelse af processerne omkring grise i vækst og dyb indsigt i branchens ønsker og behov, siger Thomas Nejsum Madsen, der er administrerende direktør og stifter af IQinAbox.

Arbejder sammen med Danish Crown

Selskabets cloudløsninger arbejder allerede med data fra Danish Crown i deres Dynamisk Tilvækst, der er integreret i Danish Crowns dashboard og ejerapp, og der er løsninger på vej med store danske foderstoffirmaer. 

- Sammen kan IQinAbox og AgroVision hjælpe landmænd, foderstof, slagterier og så videre med at åbne op for det kæmpe potentiale, der er i at samle data for at optimere produktivitet på tværs af hele værdikæden i agrisektoren, siger Thomas Nejsum Madsen.

- Partnerskabet med IQinAbox gør det muligt for AgroVision at tage skridtet fra de traditionelle BI løsninger, baseret på landmandens egne data, til datadrevne, modelbaserede løsninger, der gør det muligt at lave realtids optimering af ressourcerne på tværs af hele værdikæden. Kombineret med AgroVisions MyAgroVision portal og Grower App kan IQinAboxs løsninger skabe værdi fra dag 1., samstemmer Jacob Rasmussen, der er administrerende direktør i AgroVision.


Agrovision har udviklet intelligent software til landbrugssektoren siden 1986 og er en af de største udviklere af software til landbrugssektoren. Fra kontorer i Holland, Belgien (CercoSoft) og Danmark (AgroSoft) arbejder mere end 175 personer med at udvikle og markedsføre AgroVisions løsninger.

hka

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.

Mere hvede fra USA

De lukrative afregningspriser for hvede får amerikanske landmænd til at så mere hvede end normalt. Selvom udbuddet med hvede kan gå op i 2021, så følger efterspørgslen med, og derfor ser jeg det ikke som helt usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen søge tilbage mod de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012.
Side 1 af 1984 (39671 artikler)Prev1234567198219831984Next