Øget produktivitet opvejer ikke omkostningerne i jagten på nystaldseffekt

Konceptafprøvning for at fastholde nystaldseffekt i én besætning viste en forbedret foderudnyttelse pr. kilo tilvækst og renere stalde efter vask. Den forbedrede produktivitet er bare ikke stor nok til at udligne konceptets omkostninger.

I nyetablerede svinebesætninger opleves ofte en såkaldt »nystaldseffekt« i form af højere produktivitet og høj sundhed hos smågrise og slagtesvin, som holder i et halvt til et helt år.

En vedvarende nystaldseffekt er derimod velkendt fra kyllingeproduktionen. Der foregår produktionen efter helt faste krav og procedurer til rengøring og klargøring af stald samt høj intern smittebeskyttelse, således at der ikke overføres smitte mellem individuelle hold eller fra ét hold til det næste i samme staldsektion.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har på den baggrund undersøgt, hvorvidt et koncept bestående af etablering af rengøringsvenlige overflader, fast rengørings- og indsættelsesprocedure og en optimeret smittebeskyttelse mellem sektioner kunne forbedre produktivitet og sundhed i en FRATS-besætning.

Rengøring og smittebeskyttelse

Afprøvningen blev gennemført i en FRATS-besætning, hvor der indgik fire stalde med to sektioner i hver.

I to af staldene blev der etableret epoxyoverflader, og rengøring blev foretaget af et rengøringsfirma, mens de øvrige to stalde indgik som kontrolstalde med besætningens normale drift. Derudover blev smittebeskyttelsen og driften optimeret for at undgå smitteoverførsel mellem forsøgssektionerne. Der blev ikke foretaget ændringer i kontrolsektionerne.Efter konceptafprøvningen kan det konkluderes, at konceptet giver en forbedret foderudnyttelse på 0,04 foderenhed pr. kilo tilvækst, men ingen ændring i daglig tilvækst. Der blev således ikke indfriet en tilstrækkelig produktivitetsforbedring til at betale konceptets omkostningerne.

Konceptet bestod af:

  • Etablering af rengøringsvenlige overflader (Epoxy)
  • Faste procedurer for rengøring med overvågning vha. rengøringsprøver
  • Kuldvis indsættelsesstrategi
  • Tildeling af syre i vand fra fravænning og indtil 30 kg
  • Tildeling af syre i foder fra 30 kg indtil slagtning
  • Optimeret smittebeskyttelse mellem sektioner med bl.a. separat tøj og materialer til hver sektion

Kilde: Seges Svineproduktion

Epoxy gør en forskel

Det kan i konceptafprøvningen ikke afgøres hvilke af de enkelte tiltag, der har haft størst effekt på den forbedrede foderudnyttelse. Endvidere kan det ikke afvises, at staldpersonalets øgede fokus og indsats i forsøgssektionerne har smittet af og løftet indsatsen i kontrolsektionerne.

Rengøringseffektiviteten i forsøgssektionerne var højere end i kontrolsektionerne, og forskellen var størst mellem rengøringsprøver fra epoxybehandlede betonoverflader og rengøringsprøver fra ubehandlede betonoverflader. Epoxyoverfladerne gjorde rengøringen lettere, men det var dyrt at etablere i stalde, der er i brug.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nummer 1187 via svineproduktion.dk.

cab

Læs også