bannerPos

Proceduren omkring kastration er til eftersyn

Baseret på interview med landmænd, dyrlæger og repræsentanter fra de medicinalfirmaer, der producerer de præparater, der må anvendes til formålet i Danmark, er forskere fra Aarhus Universitet foreløbigt nået frem til, at de vil undersøge tre forskellige metoder til bedøvelse ved kastration. Arkivfotos
15-11-2019 13:23
Et hold forskere fra Aarhus Universitet har fået til opgave at undersøge fordele og ulemper ved forskellige måder at anvende lokalbedøvelse på i forbindelse med kastration. Baggrunden er, at det skal undersøges, hvorvidt den metode, der anbefales i dag, giver bedst smertedækning, eller om den med fordel kan justeres.

Fra 1. januar 2018 blev det muligt for danske landmænd, efter at have gennemført et kursus i den anbefalede bedøvelsesmetode, at bedøve smågrisene før kastration, og fra januar 2019 blev det via en bred aftale i branchen et krav, at grisene bedøves inden indgrebet.

Fødevarestyrelsen har nu, som en del af Aarhus Universitets aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening, bedt forskere fra universitetet undersøge, om den metode, der anbefales i dag, giver bedst smertedækning, eller om den med fordel kan justeres. Det meddeler DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside.

Mindre smerte

Lokalbedøvelse har hidtil været forbeholdt dyrlæger. For at landmænd må lokalbedøve, kræver Fødevarestyrelsen, at de har gennemgået et kursus i netop den måde at lokalbedøve på, som allerede bruges i Sverige, og nu også anbefales i Danmark: Grisen sprøjtes i både hud, testiklen og ved sædstrengen.

Hanne Kongsted, postdoc ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, fortæller, at det ikke alene er metoden, der er til eftersyn, men hele proceduren omkring kastration:

- Vi anlægger en helhedsbetragtning. Vi ved, at det gør ondt, når man snitter i en testikel og kastrerer en gris. Men når man skal bedøve, har man fat i grisen en ekstra gang. Ved bedøvelse stikker man en kanyle i testiklen, og man skal nødigt gøre noget, hvor summen af smerte og dårlig velfærd er den samme eller værre end kastration uden bedøvelse. Vi skal, samlet set, have mindsket smerten gennem hele proceduren.

Tre metoder testes

Baseret på interview med landmænd, dyrlæger og repræsentanter fra de medicinalfirmaer, der producerer de præparater, der må anvendes til formålet i Danmark, er forskerne foreløbigt nået frem til, at de vil undersøge tre forskellige metoder til bedøvelse:

Det drejer sig om 1) »Den svenske metode« (beskrevet ovenfor), som er den officielt anbefalede i dag, 2) en mere simpel metode, hvor al bedøvelsen deponeres ét sted i testiklen og 3) en metode, hvor man deponerer bedøvelsesmiddel både i testiklen og i huden.

Et andet aspekt i undersøgelsen er det tidsinterval, der går fra, at grisen er bedøvet, og til at man begynder at kastrere. I dag anbefales det, at man venter fem minutter, men der foreligger ikke solid dokumentation for, hvor kort tid man kan nøjes med, og hvor lang tid man kan vente. Denne viden er vigtig i praksis, hvor der ofte er mange grise, der skal kastreres på samme dag.

Bedøvelse gør en forskel

De gennemførte interviews tyder på, at bedøvelse gør en positiv forskel for grisen ved kastration, men der er stadig en række uafklarede spørgsmål. For eksempel skal man i Danmark anvende bedøvelsesmiddel baseret på det aktive stof prokain, imens de fleste undersøgelser er lavet med stoffet lidokain.

- De fagpersoner, vi har interviewet, som har praktisk erfaring med lokalbedøvelse og kastration, siger entydigt, at bedøvelsen gør en positiv forskel. Grisene virker roligere, de skriger ikke så meget, og de bevæger sig ikke så meget. Vi kunne håbe at finde en metode, der er lidt simplere end den praksis, der er nu, og hvor der er mindre risiko for at lave fejl. For det er en travl hverdag ude i besætningerne. Hvis man f.eks. kan nøjes med at injicere et sted og så vide, at grisene er effektivt smertelindrede, vil det være en lettelse i dagligdagen, forklarer Hanne Kongsted.

Midler og metode

Der er nu to principielt forskellige bedøvelsesmidler godkendt til lokalbedøvelse i Danmark. Den eksisterende vejledning til bedøvelse forholder sig ikke til, at der er forskel på dem. Forskernes undersøgelse skal fastlægge, om der er grund til at lave separate anbefalinger for eksempelvis timing af indsnit og den anvendte mængde af midlerne.

»Den svenske metode«, der i dag anbefales, udføres i Sverige med lidokain, der som nævnt ikke er godkendt i Danmark. Ifølge forskernes interviews med personer, der har erfaringer med både prokain og lidokain, er effekten af lidokain bedre. 

For at få reel viden om de forskellige metoders anvendelighed vil der gennem de næste tre år blive gennemført eksperimentelle undersøgelser, hvor grisenes reaktion på de forskellige metoder klarlægges.

cab

Nyt værktøj sikrer hurtig og effektiv rengøring af rullende mælkeautomat til kalve

En stor del af Calvex’ kunder gør et godt stykke arbejde omkring den daglige rengøring af deres Mælketaxa. Men der er også plads til forbedringer, lyder det fra firmaet, som nu gør rengøringen endnu nemmere i hverdagen.

Plus 15 procent efterafgrøder ødelægger mere, end det gavner

Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark har i årevis argumenteret for, at der er brug for langt større frihed til at sammensætte gode, effektive blandinger med indhold af bælgplanter – uden at blive hørt. Det fremmer ikke forståelsen for efterafgrøderne, siger formanden for FRDK’s fagudvalg.

Vi vil behandles ordentligt!

Efterafgrøderne forværrer klimakrisen – bak op om »Oprør fra landet«, anbefaler en af initiativtagerne, Peter Kiær.

Økologien fænger: - Sjovt med det gamle håndværk

Det gamle håndværk har været sjovt at vende tilbage til. Og ny teknologi lokker, siger Ulrik Olsen.

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

Bøden for en udgået dunk i kemirummet er 8.000 kroner

Brug tid her i vinter på at gennemgå kemirum og kemilager. - Det kan være den bedste timeløn, du kan sikre dig, i forhold til risikoen for, at der i tilfælde af en kontrol bliver fundet ulovligt kemi, påpeger Agrovi.

Veterinær julesang møder kritik i landbruget

- Det er dårlig stil, lyder det fra Per Bardrum, direktør hos Danske Svineproducenter, om en julesang fra statslige veterinærfolk, der sang om skærpet kontrol og om at give transportører med logbogsændringer »det glatte lag«. Humor og satire er okay til en julefrokost, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

DLG-messe med klima og vækst på dagsordenen

Ringsted Sport Center danner i begyndelsen af januar rammen om DLG VækstForum, der blandt andet har fokus på klima og bæredygtighed.

Skån klima og natur for politisk aktivisme

Skån klima og natur for politisk aktivisme
Side 1 af 1723 (34459 artikler)Prev1234567172117221723Next