Sådan ser de nye grænseværdier for antibiotikaforbruget til grise ud

Grænseværdierne for antibiotikaforbruget til grise sænkes den 1. juli med 15 procent. Knap 400 svinebesætninger skal sænke deres forbrug.

Til stor utilfredshed for mange svineproducenter, så besluttede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i maj, at sænke grænsen for, hvor meget antibiotika landmændene må bruge til behandlingen af grise. Det sker fordi ministeren vil sikre, at målsætningen i MRSA-handlingsplanen fra 2015 bliver nået.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede her, at  antibiotikaforbruget til svin skal reduceres med 15 procent inden udgangen af 2018 i forhold til forbruget i 2014.

For at nå denne målsætning har Fødevarestyrelsen vurderet, at der er behov for de nye stramninger i Gult kort-ordningen. Stramningerne træder i kraft lørdag 30. juni. Grænserne har fuld effekt fra april 2019.

Fra Seges Svineproduktion oplyser man i et nyhedsbrev, hvad grænserne er:

·        Gult kort-grænsen for søer ændres fra 3,8 ADD til 3,2 ADD per 100 dyr per dag.

·        For smågrise sænkes grænsen fra 20,2 ADD til 17,2ADD per dyr per dag.

·        Og for slagtesvin ændres Gult kort-grænsen fra 5,2 ADD til 4,4 ADD.

Hvis man får et gult kort fra Fødevarestyrelsen, har man ni måneder til at få forbruget ned under grænseværdierne. Hvis det ikke sker, kan Fødevarestyrelsen blandt andet kræve, at en uvildig dyrlæge besøger producenten og giver opfølgende rådgivning om bl.a. diagnostik, behandling og management i besætningen. Et sådant besøg skal producenten selv skal betale for ligesom der betales et gebyr ved meddelelse af påbud, og ved kontrolbesøg.

Læs også